Finantsinspektsiooni teatel vajasid reklaamimise nõuded korrastamist eeskätt põhjusel, et luua riikliku järelevalve poolt ühetaoline käsitlus erinevate finantsteenuste reklaaminõuete selgitamisel.

Juhend koondab erinevate finantsteenuste kohta antud suunised, koheldes seeläbi sarnastes oludes erinevaid finantsteenuse osutajaid üldnõuetes sarnaselt, samas kehtestades konkreetset teenust puudutavad erisused.
Erinevalt seni kehtinust annab uuenenud juhend muu hulgas ka soovituslike juhiseid ettevõtja organisatsioonisiseste meetmete kehtestamisele ja käsitleb uute reklaami kanalite ja esitlusviisidega seonduvat. Juhend kohaldub kõigile neile, kes osutavad finantsteenuseid krediidiasutuste seaduse tähenduses.

Finantsteenuse reklaami nõudeid peavad täitma eranditult kõik vastavat teenust reklaamivad isikud. Näiteks kehtivad antud reeglid üheselt nii krediidiandjatele, erinevatele krediidivahendajatele (nt autoliisingu, järelmaksu vahendaja) kui ka neile, kes oma toote reklaamis üksnes mainivad järelmaksu või liisingu saamise võimalust mõnelt teiselt ettevõttelt.

Finantsinspektsioonil ja tarbijakaitseametil on seaduse alusel õigus anda välja soovitusliku iseloomuga juhendeid finantssektori tegevust reguleerivate õigusaktide selgitamiseks või finantsjärelevalve subjektide suunamiseks.

Juhend "Nõuded finantsteenuse reklaamile" hakkab kehtima 11.01.2018