Raporti raames küsitletakse kvartaalselt 750 Läti ettevõtete omanikku ja juhti, edastab Läti Delfi.

See, kui inimesed hakkavad rohkem kulutama ning endale uusi asju ostma, on üks heaolu ja majandusliku kindlustunde suurenemise indikaator.
Küsitletud ärinaised märkisid, et viimasel aastal on nad soetanud keskmiselt kolm paari kingi ning ühe koti, samas kui ärimehed ostsid keskmiselt kaks paari kingi ja kolm uut särki.
Aastataguses küsitluses tunnistasid ettevõtjad, et ostsid endale uusi asju harvem..

Iga neljas naisettevõtja (26%) tõdes, et on viimase aasta jooksul ostnud 3-4 paari jalanõusid, 22% ettevõtjatest soetas vaid paari kingi, 17% küsitletutest oli ostnud kaks paari jalanõusid. 14% küsitletutest ei olnud jalanõusid ostnud ning teist samapalju oli soetanud endale vähemalt viis paari uusi jalanõusid.

Mehed ostavad endale jalanõusid harvem. Nii on iga kolmas vastaja (30%) ostnud endale viimase aasta jooksul kaks paari uusi jalanõusid, 25% vastanutest ühe paari, 21% kolm kuni neli paari. Üldse ei olnud jalanõusid ostnud 11% vastanutest ning6% vastanutest tunnistas, et ostis viis või rohkem paari jalanõusid.

27% vastanud meestest soetas aasta jooksul keskmiselt 4-5 uut särki, 19% kaks särki, 14% vastanutest 5-6 särki, 13% ühe särgi. Kümnendik vastajatest ei kulutanud raha ühegi uue särgi ostmiseks ning 6% vastanutest soetas neod seitse või rohkem.

Citadele Indexit koostab Citadele pank alates 2004. aastas.