„Eesti on juhtimas väga sisukat diskussiooni andmete vaba liikumise teemal. Andmete vaba liikumine toob kaasa uusi ärivõimalusi, muudab asjaajamise lihtsamaks ja läbipaistvamaks nii ettevõtetele kui inimestele ning loob soodsa pinnase ühtlustamaks sotsiaalset ebavõrdsust. Samuti on see vajalik valitsuste üha efektiivsemaks funktsioneerimiseks,“ ütles andmemajanduse guru ja MIT professor Alex Pentland oma kõnes.

„Ei tohi unustada, et andmete vaba liikumisel on ka oma ohud. Isikuandmete privaatsuse tagamine on suurte andmemahtude liigutamisel ja jagamisel väga oluline,“ sõnas Pentland. „Turvariske maandab näiteks see, et andmeanalüüsi seisukohast ei ole alati tarvis inimeste isikuandmeid. Andmete väärtus kasvab hüppeliselt juba siis, kui me saame neid omavahel anonüümselt võrrelda. Andmete võrdlemisest on kasu näiteks ühistranspordi paremaks planeerimiseks, nakkushaiguste epideemiate avastamiseks ja paljuks muuks, mis aitab riikidel paremini oma protsesse juhtida ja potentsiaalseid probleeme ette prognoosida.“

Eesti eesistumise esimene digiüritus, Digitaalse ühtse turu konverents tõi tänaseks Tallinnasse kokku ligi 500 ettevõtjat ja avaliku sektori esindajat 31 riigist üle maailma. Kohal on nii Euroopa Liidu liikmesriikide konkurentsivõime- ja telekommunikatsiooniministrid, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi saadikud kui ka Euroopa Liidu Nõukogu kõrged esindajad.

Konverents keskendub ühele kõige olulisemale digiteemale, andmete vaba liikumisele. Andmete vaba liikumine tähendab, et tulevikus jagaksid EL-i liikmesriigid piiriüleselt omavahel infot, mis teeb mugavamaks nii tavakodanike elu kui ka avab uksi ettevõtjatele.

Konverentsi üks peakõnelejaid on MIT professor Alex Pentland, keda peetakse andmemajanduse valdkonna üheks mõjukaimaks visionääriks ja teadlaseks. Konverentsi ekspertpanelistid Yves-Alexandre de Montjoye (London Imperial College) ja Wojciech Wiewiorowski (Euroopa Andmekaitseinspektsiooni asedirektor) ja teised lahkavad konverentsil ELi andmemajanduse kitsaskohti ning avavad kaarte EL-i edasistest plaanidest seoses andmete jagamisega. Ühtlasi toob konverents kohale ka tuntud jagamismajandusettevõtte Uberi tippesindaja Antoine Aubert’i, kes kõneleb oma kogemusest, kuidas oma andmete jagamine teiste ettevõtetega on aidanud Uberil kasvada globaalseks teenusepakkujaks.