Nimetamiskomitee saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile soovitustega kirja möödunud reedel ning vastavalt sellele otsustati eile kutsuda AS-i Eesti Post nõukogust tagasi Raul Kudre, Mario Lambing, Toomas Leito, Merike Saks ja Veiko Tišler ning volituste perioodi ühtlustamiseks ka Lauri Paeveer.

Nõukogu uuteks liikmeteks valitakse nende kirjalikul nõusolekul Bo Henriksson, Priit Kongo, Indrek Laul, Lauri Paeveer ja Regina Raukas. Merike Saksi asemel soovitati nõukogu esimeheks Bo Henrikssoni. Nõukogu liikmete volituste pikkus on kolm aastat.

AS-i Eesti Post nõukogu esimehe tasuks määrati 1200 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 600 eurot kuus.

Soovituse teinud nimetamiskomitee loodi selle aasta veebruaris. Komitee ülesandeks on teha ettepanekud äriühingu üldkoosolekule nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, nõukogu liikmete arvu ja makstava tasu kohta.

Komisjoni kuuluvad erasektorist neli ettevõtlus- ja juhtimiseksperti: Erkki Raasuke, Gunnar Okk, Sven Pertens ning David James O’Brock-Kaljuvee. Avaliku sektori esindajatena kuuluvad komisjoni rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ning roteeruva liikmena äriühingu osalust valitseva ministeeriumi kantsler.