Noarootsi vallavalitsus andis Meritähele ehitusloa 2006. aastal tehtud detailplaneeringu järgi, mis nägi ette spaa ja hotelli ehitamist Dirhami sadamasse. Ookeanikaladega spaa Meritäht peaks tulema sadamakaist paremale, kui seista seljaga maismaa poole, hotell aga vasakule, praeguse sadamahoone taha neemikule.

Noarootsi abivallavanem Aivo Hirmo ütles, et keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisel lähtus vallavalitsus uuringufirmalt Adepte Ekspert tellitud eelhinnangust. Selle järgi Meritähel oluline keskkonnamõju puudub. „Samale seisukohale jõudis ka keskkonnaamet, seega puudub põhjendatus ja vajadus algatada täiendavat keskkonnamõju hindamist,” ütles Hirmo.

Eelhinnagu järgi ei kahjusta Meritäht veerežiimi ja pinnast, ei saasta õhku, ei tekita müra ja vibratsiooni jne. „Ei ole mõtet hakata tühja koha pealt tüli üles kiskuma. Midagi ei ole tehtud valesti. Läänemaale ja vallale oleks ainult kasulik, kui see asi ükskord valmis saaks,” ütles Hirmo.