2016. aasta oktoobris väljakuulutatud kiirendihanke eesmärgiks oli investeerida SmartCapi poolt valitsetava riikliku riskikapitalifondi vahendeid kuni kahte kiirenditeenuseid osutavasse riskikapitalifondi ehk kiirendifondi kuni 4,2 miljonit eurot fondi kohta. Sellele lisandub kiirenditeenuste tasu kuni 1,4 miljonit eurot fondi kohta, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondi vahenditest.

Lõplikest pakkumistest vastas hanke nõuetele üks pakkumus, mille esitasid Mobi Solutions OÜ ja Astrec Baltic OÜ. Seetõttu investeerib SmartCap ühte kiirendifondi. Vajaliku erakapitali kaasamiseks ja fondi loomiseks on võitjameeskonnal aega kuus kuud, fond on plaanis asutada 2018. aasta alguses.

SmartCapi juhatuse liikme Sille Pettai sõnul oli osalejate huvi väga suur. “Saime kinnituse, et Eestis on võimalik koondada mitmeid võimekaid meeskondi, kellel on eeldused asutada riskikapitalifond ja kes suudavad investeeringute juhtimisele süsteemselt läheneda. Hea meel on näha ka teineteisest selgelt eristuvate investeerimisstrateegiate pakkumist ja erinevaid nägemusi kiirendi teenustest."

"Hankeprotsess oli pikk ja mahukas, kuid püsisime varasemalt kokkulepitud ajakavas. Vaatamata sellele, et hankes osales mitu perspektiivat meeskonda, saame tänase seisuga anda välja vaid ühe mandaadi. Jälgime hoolikalt olukorda kohalikul turul ning vaatame endapoolsed tingimused ja nõudmised lähiajal üle. Seejärel otsustame, millal ja mil viisil investeerida ka teise riskikapitalifondi," rääkis ta.

Võitjameeskonda kuulub kolm tehnoloogia valdkonna ettevõtjat – Veljo Otsason, Rain Rannu ja Marek Kiisa – kel kõigil on kogemused idufirmade loomisel, ülesehitamisel ja riskikapitali investeeringute haldamisel.

Kiirendihankega algab uus etapp SmartCapi investeerimissuuna väljaarendamisel, mille tulemusena jätkab SmartCap’i poolt valitsetav riskikapitalifond Early Fund II fondifondina ja investeerib edaspidi teistesse investeerimisfondidesse koos erainvestoritega, mis omakorda teevad investeeringuid iduettevõtetesse koos erakapitaliga.