21. juulil 2017 tegi Riia piirkondlik halduskohus otsuse lõpetada menetlus Versobanki avalduse alusel.

Vastavalt Versobanki ja FKTK vahel sõlmitud kokkuleppele on Versobanki juhtum suletud ja keeld pakkuda finantsteenuseid Läti Vabariigi territooriumil enam ei kohaldu.

Versobank võib pakkuda finantsteenuseid Lätis ja kaasata uusi kliente Läti territooriumil vastavalt kehtivate õigusaktide sätetele.

Versobanki juhatuse esimees Aivo Adamson kinnitab: “Vaidluse lahendamine FKTK-ga ja halduskokkuleppe sõlmimine oli meie jaoks prioriteetse tähtsusega. Meil on hea meel, et oleme selle saavutanud. Me ei otsi vastasseisu, me ei vaja seda. Meie eesmärk on keskenduda panga igapäevasele arengule ja pakkuda kvaliteetset teenust kooskõlas kõikide finantsturgu reguleerivate õigusaktidega.”

6. septembril 2016. aastal kuulutas Läti Finants- ja Kapitalituru Komisjon (FKTK) välja järelevalvelise otsuse, millega muu hulgas kohustas Versobanki lõpetada tegevus Riia piiriüleses kontoris. Versobank ei nõustunud FKTK-poolse Euroopa õiguse tõlgendusega ja vaidlustas FKTK otsuse Läti halduskohtus. FKTK ja Versobank jätkasid konstruktiivseid arutelusid ja sõlmisid halduskokkuleppe, mille tulemusena esitas pank kohtule avalduse menetluse lõpetamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid