Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt selgitas, et niitmisega kaasneb tavapäraselt kahte sorti kahjusid: kas niiduki alt lennanud kivi lõhub mõne klaasi või sõidetakse niiduki endaga millegi otsa, mis siis masina ära lõhub.

“Eriti suured kahjud on seotud põllutöömasinatega, kus näiteks ühel juhul tasusime hüvitist kivi otsa sõitnud niidumasina tõttu ligi 10 000 euro ulatuses,” märkis Kivirüüt. Lisaks tuleb just praegusel ajal küllaltki tihedalt ette traktori uste- või esiklaaside purunemist.

Ettevõte kompenseeris juulis ka korduvalt äikese poolt tekitatud kahjusid. Nii mitmelgi korral oli äikesest tekkinud ülepinge hävitanud korraga erinevat kodutehnikat alustades ruuteritest ja televiisoritest kuni robotmuruniidukiteni.

Kokku maksis kindlustusfirma juulis oma klientidele välja ligi 860 000 eurot hüvitisi, millest suurimad ühekordsed väljamaksed puudutasid tulekahjusid, millest ühel juhul ulatus see lausa 100 000 euroni.

Tavapäraselt on palju kindlustusjuhtumeid seotud erinevate veekahjudega (lõhkenud torud ja muud veeavariid) ning püsivalt tõusvas trendis on väikeelektroonika purunemisega seotud juhtumid.