Keeleinspektsiooni statistikast selgub kurb tõde: ainuüksi selle aasta esimeses pooles on Maxima kaupluste töötajatele eesti keele oskuse puudulikkuse tõttu tehtud 111 ettekirjutust.

Võtsime kaamerad kaasa ja käisime kokku kaheksas Tallinna poes: kahes Maximas, kahes Selveris, kahes Rimis ja kahes Grossi poes.

Seda, millises poes tuleb makaronide asukohta mitu korda küsida ja kus jääb küsimus sushi päritolu kohta liiga segaseks, näeb juba videost, aga eksperimendi üldisem kokkuvõte oleks järgmine: tiheda venekeelse kogukonna keskel asuvates poodides on tõepoolest raske vaid eesti keelega hakkama saada.

Samas tuleb tõdeda, et lausebaviisakust esineb harva ja töötajad proovivad napist keeleoskusest hoolimata leida probleemile lahenduse ning suunavad kimbatuse tekkides edasi kolleegini, kes eesti keelt paremini valdab.