Rahandusministeerium kuulutas eelmisel nädalal välja hanke, millega otsitakse konsultante, kes aitaksid koostada nn miljarditehase rajamiseks vajaliku eriplaneeringu. Osaühingu Est-For Invest miljard eurot maksva puidurafineerimistehase projekt nõuab oma mastaapsuse tõttu just eriplaneeringut, millele otsitakse sobivaimat asukohta Viljandi ja Tartu maakonnas Emajõe läheduses. Tehase rajamiseks sobival kohal peab olema hea ligipääs teedevõrgule ning see peab sobima tehase rajamiseks ka asustuse ja looduskeskkonna poolest. Konsultantidel tuleb analüüsida ka tehase kaudset mõju, mis ei sõltu selle täpsest asukohast, näiteks mõju vesikonnale ning Eesti ja Läti puiduturule.