Ettevõte saab õiguse osutada järgmisi makseteenuseid: maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole; maksetehingu täitmine, kui raha on makseasutuse kliendile antud laenuna ning maksevahendite, makseinstrumentide ja makseviiside väljastamine ja omandamine.

Finantsinspektsioon oli varem väljastanud Maksekeskusele nn erandi loa rahasiirde teenuse osutamiseks, nüüd tunnistati see kehtetuks.

Maksekeskus ASi juhatuse liikmed on Art Lukas ja Priit Piile.

Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus sätestab, et makseasutusena tegutsemiseks peab äriühingul olema vastav tegevusluba. Kõik luba omavad makseteenuse pakkujad on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.