PANGAZ nõustab Eleringi Kiili-Paldiski 55 kilomeetri pikkuse gaasitoru ning Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade tehniliste lahenduste väljatöötamisel ja „võtmed kätte“ ehitushangete korraldamisel. Hanked käivituvad sügisel ja jõuavad lõpule järgmise aasta esimeses kvartalis.

Samuti aitab PANGAZ korraldada samade objektide ehitusaegse omanikujärelevalve teenuse hanked ning osutab ise Eleringile omanikuinseneri teenust. Omanikuinsenerina pakub PANGAZ insenertehnlist oskusteavet Balticconnectori maismaaosa objektide projekteerimis- ja ehitustöödel ning hindab valminud objektide käitamisvõimaluste vastavust hanke- ja projektdokumentatsioonile, tehes vajadusel parendusettepanekuid ja kontrollides nende teostust. Omanikuinseneri töö kestab kuni Kiili-Paldiski toru ja kompressorjaamade garantiiaja eeldatava lõpuni 2022. aastal.

PANGAZ on varem osalenud Poola-Tšehhi gaasiühenduse projektis.

Balticconnector ühendab Eesti ja Soome maagaasivõrgud 150 km pikkuse gaasi ülekandetoruga, millest 80 km paikneb mere põhjas. Gaasi transpordiks torus ehitatakse mõlemasse riiki kompressorjaamad. Koos Eesti-Läti gaasiühenduse tugevdamisega läheb kogu Balticconnectori projekt maksma ligi 300 miljonit eurot. Euroopa Liit toetab projekti enam kui 200 miljoni euroga.