Käina alajaam varustab elektriga Käina valla elanikke, sealhulgas Kassarit, aga ka olulist osa Pühalepa ja Emmaste valla elanikest. Käina alajaamast saab toite ka üks Hiiumaa suurimaid ettevõtteid AS Dagöplast.

„Elektrilevi mahukate investeeringute eesmärk on suurendada ohutust ja parandada võrgu töökindlust, seejuures muuta võrk ilmastikukindlaks,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend. „Käina alajaam on neljast Hiiumaa piirkonnaalajaamast esimene, mille oleme täielikult uuendanud“.

Hiljemalt 2021. aastaks on Elektrilevi planeerinud uuendada nii Emmaste kui ka Kärdla piirkonnalajaamad. Lauka alajaamas tegi Elektrilevi osalise rekonstruktsiooni 2013. aastal, 2029. aastaks on planeeritud Lauka alajaama täielik uuendamine.

Tööd 44 aastat vana Käina alajaama uuendamiseks algasid eelmisel aastal. Piirkonnaalajaama ehitas Merko Infra AS. Uuendamistööde käigus lammutati vanad hooned, ehitati uus jaotusseadmete hoone, vahetati välja 35- ja 10-kilovoldised jaotusseadmed ja tehti muid elektrivarustuskindlust parandavaid töid.