Avaldame Kaspar Korjuse teksti täismahus:

Toon välja mõned lihtsad faktid, näitamaks, et e-residentsusest on juba täna kasu Eesti riigile:

Juba ainuüksi tulu maksude laekumisest - 2,8 miljonit eurot perioodil jaanuar 2015 kuni august 2017 - on suurem, kui on e-residentsusesse riigi poolt investeeritud summa. Sellele lisandub tulu Eesti ettevõtete teenuste kasutamisest e-residentide ettevõtete poolt, investeeringutest Eesti ettevõtetesse ja ärireisidest Eestisse. E-residentsus on toonud alates Eesti taasiseseisvumisest Eestile rohkem positiivset rahvusvaheliselt kajastust kui ükski teine teema ja kaasanud Eestile suurel määral sõpru ja toetajaid üle maailma.

Tänase seisuga on meil enam kui 22 000 e-residenti 138 riigist maailmas, e-residentide poolt on loodud üle 2200 uue ettevõtte ja e-residendid on omanikena enam kui 3600 ettevõttes. E-residentide taotluste arv on viimastel kuudel olnud enam-vähem samas suurusjärgus, kui on sündinud laste arv, ja viimastel nädalatel on läinud e-residentide taotluste arv sündidest ette (322 vs 270). Käesoleval nädalal on mõnel päeval laekunud juba üle 100 e-residentsuse taotluse ning juulikuus loodi e-residentide poolt üle 100 uue ettevõtte.

Igakuine taotluste arv ja loodud ettevõtete arv kasvab pidevalt. Mida rohkem me e-residentsust arendame ja uusi teenuseid juurde toome, seda kiiremini suureneb ka huvi e-residentsuse vastu. Viimaste kasvude taga on koostöö Soome makseteenuse pakkujaga Holvi, tänu kellele saavad e-residendid taotleda interneti kaudu arvelduskonto avamist ja krediitkaarti, ning eelmisel nädalal algas koostöö globaalsete makseteenuste platvormiga Paymentwall, mis lihtsustab veelgi e-residentidest ettevõtjate ligipääsu rahvusvahelistele makseteenustele.

E-residentsus toob "sõpru ja toetajaid"

Nagu öeldud, e-residentsus on toonud Eestile ka alates taasiseseisvumisest rohkem positiivset rahvusvaheliselt kajastust kui ükski teine teema ja kaasanud Eestile suurel määral sõpru ja toetajaid üle maailma. E-residentide järjest kasvav kogukond on ka suureks abiks e-residentsuse ja Eesti, kui uue ajastu digitaalse ühiskonna, sõnumi levitamisel.

Igakuine rahvusvaheline meediamonitooring e-Eesti teemadel näitab, et e-residentsus on saanud väga laiaulatuslikku rahvusvahelist kajastust ja on sotsmeedias tugevaim e-Eesti teema. Monitooringutulemused näitavad sageli, et kõik muud e-teenused koos toovad vähem kajastusi, kui e-residentsus üksinda.

On ka selgelt välja tulnud, et e-residentsus on see peremeesteema, mille külge teisi teemasid riputada, kui on soov rahvusvahelist tähelepanu saada. Kantar Emori poolt läbi viidud Eesti tuntuse ja maine uuringust (2017), mis viidi läbi Soomes, Rootsis, Norras, Suurbritannias, Hollandis, Venemaal ja Saksamaal, on näha, et 75% kõigist käsitletutest on kuulnud e-residentsusest ja teavad mida see tähendab.

E-residentsust on vaja riigile tulu teenimiseks

E-residentsus on riigi plaan, kuidas teenida täiendavat tulu ja mis ei ole nõudnud riigilt olulisi täiendavaid investeeringuid. Ülalolevast infost võib järeldada, et e-residentsusest on juba kasu Eesti riigile, ning mida rohkem seda arendada, seda paremad tulemused tulevad. Seega, meil on hea meel kriitika üle, sest me usume, et mida rohkem e-residentsuse teemadel räägitakse, seda paremaks see läheb. Nii nagu tarkvaramaailmas tavaks, ootame hea meelega kõigilt osapooltelt otse ettepanekuid selleks, kuidas e-residentsust paremaks ja vajalikumaks muuta.