Võrreldes 2016. aasta II kvartaliga suurenes kogukasum enamikul tegevusaladel. Suurima panuse sektori kogukasumisse andsid veonduse ja laonduse ning tööstusettevõtted. Ettevõtlussektori kasumi kasvu pidurdasid enim kinnisvara- ning info- ja sideettevõtted.

Ettevõtted müüsid 2017. aasta II kvartalis kaupu ja teenuseid 14,0 miljardi euro eest, mis oli 10% rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Kogu ettevõtluse müügitulus kõige suuremat osatähtsust omavate kaubandusettevõtete müügitulu suurenes 9%, mõjutatuna põhiliselt müügitulu suurenemisest hulgikaubanduses. Kasvu toetasid ka jae- ja sõidukikaubandus. Töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu suurenes varasema aasta II kvartaliga võrreldes 4%.

Ettevõtete kulud suurenesid eelmise aasta sama ajaga võrreldes 10%. Ka tööjõukulud suurenesid 10%. Tööga hõivatud isikute arv suurenes 4% ja töötatud tundide arv 2%. Ettevõtlussektori tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel oli hõivatu kohta keskmiselt 5890 eurot kvartalis ehk 9% rohkem kui 2016. aasta II kvartalis.

Ettevõtete investeeringud pöördusid tänavu aasta alguses kasvule. Ettevõtted investeerisid 2017. aasta II kvartalis 636 miljonit eurot, mis on 27% rohkem kui aasta varem samal ajal. Investeeriti peamiselt masinatesse ja seadmetesse ning transpordivahenditesse ja ehitistesse. Suurimad investeerijad olid veonduse ja laonduse, kaubandus- ning töötleva tööstuse ettevõtted, kes tegid kokku üle poole ettevõtete koguinvesteeringutest. Võrreldes 2016. aasta II kvartaliga suurenesid kõik investeeringud, neist enim investeeringud transpordivahenditesse.