Täna algas enampakkumine Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestusõigusele. Eesti Energia pani hoonestusõiguse enampakkumisele, kuna elektritootmise jätkamine Linnamäe hüdroelektrijaamas on ebaselge, teatas Eesti Energia.

Linnamäe hüdroelektrijaama haldamisega tegeleva Enefit Taastuvenergia juhatuse liige Innar Kaasik ütles, et hüdroelektrijaam taastati 2002. aastal täites omaniku tahet ning järgides kõiki toona kehtinud seadusi. „Hoonestusõigus anti meile 2002. aastal 99 aastaks. Seadusandlus on aga 15 aasta jooksul oluliselt muutunud. Kuna aastaid on olnud ebaselge, kas paisutuse ja elektritootmisega saab jätkata või mitte, on Eesti Energia otsustanud elektrijaama hoonestusõiguse koos oluliste osadega enampakkumisele panna,“ rääkis Kaasik.

„Kohalik kogukond ja omavalitsus on aastaid toetanud Linnamäe hüdroelektrijaamas elektritootmise jätkamist ja paisutuse säilitamist. Linnamäe hüdroelektrijaam ja paisjärv on teineteist täiendavad, lisaks on paisjärv Jõelähtme valla jaoks oluline puhkepiirkond ning jaam oluline vaatamisväärsus. Teisalt on riigi keskkonnaasutused olnud seda meelt, et paisutus tuleb lõpetada, et lõhekalad saaksid liikuda kuni loodusliku astanguni, milleks on Jägala juga, mis asub Linnamäe hüdroelektrijaamast ülesvoolu. Aastate jooksul oleme teinud üle kümne uuringu leidmaks võimalust elektritootmise jätkamiseks viisil, et ka kalad saaksid paisust üle või mööda. Ükski väljapakutud projekt pole paraku keskkonnaasutuste ja teadlaste poolt seni heakskiitu leidnud,“ selgitas Innar Kaasik.

Jägala jõel asuv Linnamäe hüdroelektrijaam on Eesti üks suurimaid hüdroelektrijaamasid. Hüdroelektrijaama ehitamist alustati 1922. aastal ning elektrijaam alustas tootmist 1924. aastal. Hüdroelektrijaama hoone purustati Teise maailmasõja ajal, kuid pais säilis. Eesti Energia rekonstrueeris hüdroelektrijaama 2002. aastal, mil jaamas käivitus taas elektri tootmine. Hüdroelektrijaama võimsus on 1,15 megavatti ning viimastel aastatel on see tootnud ligikaudu 5000 megavatt-tundi elektrit aastas. Sellisest elektrikogusest piisab rohkem kui 2000 keskmise tarbimisega kodumajapidamisele aastaks ajaks. Linnamäe hüdroelektrijaama elektritoodang moodustas 2016. aastal ligikaudu 1% kogu Eesti Energia taastuvenergia toodangust.

Hüdroenergia ressurss on Eestis looduslike tingimuste tõttu piiratud ja suuremahulist veest elektri tootmist ei ole võimalik Eestis seetõttu välja arendada. Eestis on hetkel ca 50 hüdroelektrijaama koguvõimsusega 9 megavatti. Võrdluseks, näiteks Eesti Energia Aulepa tuulepargis on ühe elektrituuliku võimsuseks 3 megavatti, kokku on tuulepargis 16 elektrituulikut koguvõimsusega 48 megavatti.

Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestusõiguse alghind enampakkumisel on 648 076 eurot. Pakkumusi saab esitada 6. oktoobrini.