Täna arutati Harju maakohtu Liivalaia kohtumajas Baltic Waste Managementi (BWM) kaebust keskkonnainspektsiooni juulis tehtud otsuse peale.

Nimelt määras inspektsioon BWM-ile 12 000 euro suuruse trahvi, sest firma vedas Nõmmel alates 1. märtsist kolm nädalat prügi jäätmeveo loata. Prügifirma pöördus kohtusse, et vähendataks trahvi või alternatiivina lõpetada väärteomenetlus, sest firma süü ei ole suur ja jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi.

Kohal olid BWM-i juhataja Kaido Laanjärv ja kaitsja Marge Rebane.

Kaitsja sõnul on prügiettevõtetel tavaline praktika alustada tööd ilma jäätmeveo loata ning arvesse tuleb võtta ka kergendavaid asjaolusid. "BWM on teinud kõik õigesti. Peale hanke võitmist esitati taotlus jäätmeloa saamiseks, kuid alates 30.12.2016 jäi taotlus keskkonnaameti lauale seisma ja edasine menetlus jätkus alles veebruaris. Seetõttu ei saadud luba kätte märtsi alguseks,“ süüdistas kaitsja ametnikke.

Laanjärv lisas, et vaja oli teha otsus, kas jätta prügi täiesti vedamata ja kahjustada sellega keskkonda või vedada jäätmeloata.

Selle peale segas kohtunik Merle Parts otsustavalt vahele. "Prügi jäi ju nagunii vedamata. Mäletate, mis Nõmmel toimus? Te ei vedanud seal ju prügi ära. Mind hämmastab väide, et ilma teie tegevuseta oleks toimunud ökoloogiline katastroof, kui Nõmme prügiprobleemid said alguse teie tegemata tööst,“ ütles Parts, millele järgnes kohtusaalis heakskiitev naer.

Laanjärv üritas teemat kõrvale juhtida, väites, et Nõmmel toimuv pole kohtuistungi teema ning probleemid uue piirkonnaga on prügiveos tavalised.

Avalikkuse huvi puudus?

Seejärel liikus kohtunik edasi teise õigustuse juurde. „Väitsite, et menetlus tuleks lõpetada avaliku huvi puudumise tõttu. Prügiteema on olnud avalikkuses väga aktuaalne ja siinkohal ma küsiks, kas saalis istub hetkel ajakirjanikke?" Selle peale tõusis saalis kaks kätt.

Laanjärve sõnul on avalik huvi seotud hoopis Arvo Sarapuu kriminaalmenetlusega.

Kaitsja sõnul on tehtud trahv liiga suur, moodustades 50% BWM-i Nõmme piirkonna kuutasust ja on seega liiga kõrge prügifirma jaoks. Selle peale tuletas keskkonnainspektsioon meelde, et maksimaalne rahatrahv on 32 000 eurot. "Laanjärv pani teo toime tahtlikult. Valides loata tegevuse, valis ta ka trahvi ja näitas oma suhtumist õigusloomesse. Me ei saa määrata väikseid karistusi, sest neil puuduks mõju turul tegutsejatele. Me peame saatma sõnumi, et seaduse jälgimine on odavam kui seaduse rikkumine.“

Peale pausi tegi kohus otsuse jätta BWM-i kaebus rahuldamata ja keskkonnainspektsiooni otsus kehtima. BWM võib kohtuotsuse 30 päeva jooksul riigikohtule edasi kaevata.

Prügifirma seosed Arvo Sarapuuga

Selle aasta mais peeti korruptsioonikahtluse kinni Tallinna endine abilinnapea Arvo Sarapuu. Kahtlustuse kohaselt leppis Arvo Sarapuu talle lähedalseisva ATKO Grupi omanikeringi kuuluva Margo Tomingasega kokku, et ATKO Grupp AS ja selle tütarettevõtted osalevad Tallinna Keskkonnaameti poolt avaldatud jäätmeveo teenuse riigihangetel variühingu kaudu. Selleks asutati variisiku ehk Kaido Laanjärve kaudu OÜ Baltic Waste Management, mis allub majandustegevuse korraldamisel Marko Tomingasele, kes omakorda allub vahetult ATKO Grupp nõukogule.

Kahtlustuse kohaselt mõjutas Arvo Sarapuu tegevus oluliselt ja vahetult OÜ-d Baltic Waste Management, mis allub väljaspool Sarapuu ametiseisundit tema korraldustele ja tegutseb tema huvides.