Enefit Taastuvenergia juht Aavo Kärmas ütles, et ettevõtte üheks prioriteediks on keskkonnahoid. "Uuenenud tehnoloogia kasutuselevõtt aitab vähendada energiatootmise keskkonnamõju. Lisaks saame tänu LNG-le rakendada ka mitmeid energiasäästumeetmeid, tõuseb katelde kasutegur ja see annab kokkuvõttes säästu ka meie tarbijatele," rääkis Kärmas.

"Tänu uuele katlale saame 2019. aastal lammutada vananenud õlimahutid ning täita oma lubaduse nii Paide ujula kui ka naabrite ees, kellel on olnud mure õlilõhnaga. Paigaldatav 8 megavatine gaasikatel on suurim kütusena LNG-d kasutav soojuse tootmise seade Eestis. Samuti on Eestis esmakordne, et LNG-d kasutatakse kaugküttevõrgus talviste tiputundide katmiseks ning reservvõimsusseadmena. Uue gaasikatla loodame käivitada veel selle aasta lõpus," selgitas Kärmas.

Uus koostootmisjaam kasutab kütusena kohalikku päritolu biomassi. Tipukoormuste katmiseks ja reservvõimsuste tagamiseks on Paide koostootmisjaamas lisaks uuele koostootmisjaamale olemas veel kolm katelt, mis suudavad kütusena kasutada biomassi või kütteõli ning aasta lõpust ka LNG-d.

Gaasikatla tarnib riigihanke võitnud Napal.

Eesti Energia tegutseb Paide soojamajanduses 2011. aastast, kui omandas enamusosaluse kohalikus soojaettevõttes Pogi. Eesti Energia taastuvenergiaettevõte Enefit Taastuvenergia on käesoleva aasta suvest Paide koostootmisjaama ainuomanik.