AS Eesti Meedia omandab City24 Eesti ja Läti äriüksused Kinnisvaraportaal AS-i ja City24 SIA. Kuivõrd ostetava ettevõtte käive Eestis jääb alla 2 miljoni euro piiri, siis ei vaja tehing Eesti Meedia väitel konkurentsiameti luba.

„City24 ja KV.ee jätkavad Eestis eraldiseisvate portaalidena ning Eesti Meedia ei kavatse sekkuda aktiivselt ettevõtete juhtimisse. City24 portaali ostmisel mängis olulist rolli asjaolu, et see võimaldab Eesti Meedia AS-il laieneda Läti turule, kus KV.ee pole kanda kinnitanud. City24 on Lätis tugev kaubamärk ja kontrollib ligi poolt kinnisvarakuulutuste turust,“ sõnas Eesti Meedia AS juhatuse liige Sven Nuutmann.

„Ei saa salata, et ostuprotsessi motiveeris kiiresti lõpuni viima ka kuue kinnisvaraettevõtte ja konkureeriva meediakontserni selge plaan asutada uus kinnisvaraportaal,“ möönis Nuutmann.

Osapooled ei avalikusta tehingu maksumust.

Konkurentsiamet probleemi ei näe

Konkurentsiamet kontrollib koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.

Samas kehtib veel lisatingimus, et kui eelneva kahe aasta jooksul on üks ja sama ettevõtja või samasse kontserni kuuluv ettevõtja omandanud valitseva mõju ettevõtjate või ettevõtja osade üle, kes tegutsevad Eestis ühes ja samas majandusharus, peab selle ettevõtja käive, kelle üle omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka nende ettevõtjate käivet, kelle üle on valitsev mõju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta jooksul.

"Hetkel teadaolevate andmete põhjal ei ületa omandatava ettevõtja käive käibekriteeriumit," teatas amet.