Tõnis Haavelile kuuluv Grupivara vaidlustas 2014. aastal üldkoosoleku otsused, millega kinnitati Ekspress Grupi 2013. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek, sest Haaveli hinnangul sisaldab Ekspress Grupi 2013. aasta majandusaasta aruanne ebaõigeid andmeid.

Grupivara seisukoht oli, et Delfi Eesti ja Delfi Läti firmaväärtused oleks tulnud majandusaasta aruandes alla hinnata ning sellisel juhul ei oleks jaotatavat kasumit tekkinud. Täna leidis kohus, et OÜ Grupivara väited olid alusetud. Samuti asus kohus seisukohale, et OÜ-l Grupivara puudus hagi esitamiseks õigustatud huvi.

Riigikohus jättis 30. augusti 2017 menetlusse võtmata OÜ Grupivara kassatsioonkaebuse seoses AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosoleku otsustega kinnitada 2013. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek. Sellega jõustus Harju Maakohtu 14. novembri 2016 otsus, millega jäeti rahuldamata OÜ Grupivara hagi AS-i Ekspress Grupp aktsionäride 20. juuni 2014 üldkoosoleku otsuste tühisuse tuvastamiseks.