Riigirahanduse juhtimise vallas Nortali avaliku sektori kliente nõustava Andres Raieste sõnul toetab ja edendab BURS-i uus maksude haldamise lahendus Botswana majanduskasvu, muutes maksukogumine efektiivsemaks ja suurendades maksulaekumist. „Lahendus vähendab nii riigi, ettevõtjate kui ka maksumaksjate halduskoormust, suurendab läbipaistvust ning vähendab kulusid,“ ütles Raieste.

Nortali loodav lahendus vahetab välja Botswana senise maksuhaldussüsteemi, muutes olulisel määral organisatsiooni tööprotsesse ja juurutades uusi kontseptsioone nagu riskijuhtimine. „Aitame üles ehitada nutikamat ja tõhusamat maksuametit, mis teeb paremaid otsuseid,“ lisas Raieste.

Süsteemi aluspõhimõtteks on Raieste sõnul Nortali maksuhalduslahenduse komponentide integreerimine terviklikuks kontseptsiooniks. „Süsteem prioritiseerib ülesandeid riskide hindamise alusel. See võimaldab maksuametil pakkuda lõppkasutajale tõhusat ja läbipaistvat teenust, lahendades ülesandeid prioriteetsuse järjekorras,“ ütles Raieste.

Maksuteabe põhjalik kogumine (tax intelligence) ja riskijuhtimise praktikate rakendamine BURS-i uues süsteemis aitab parandada maksukäitumist ning suurendada maksulaekumist. Sellest lahendusest saab Raieste sõnul Botswana jaoks fiskaalpoliitika ja maksualaste regulatsioonide täiustamise alus, mis annab hädavajaliku teabe protsesside paremaks juhtimiseks ja igapäevasteks uurimistegevusteks ning aitab tuvastada kahtlast tegevust.

Nortal on olnud partneriks ja teenusepakkujaks mõnedele maailma kõige efektiivsematele maksuorganisatsioonidele ning loonud umbes kolmandiku Eesti e-riigi lahendustest. Lisaks teistele suurprojektidele on ettevõte mänginud olulist rolli ka maksuameti süsteemi loomisel Eestis, mida USA mõttekoja Tax Foundation raport hindab OECD kõige konkurentsivõimelisema maksusüsteemiga riigiks.

Nortal on ka Botswana esimese e-maksuameti autor. See 2014. aastal loodud lahendus tõi maksude deklareerimise Botswanas paberilt internetti ja lihtsustas protsessi oluliselt. Süsteem tegi võimalikuks täita deklaratsiooni vaid 5 minutiga, selle asemel et veeta tunde järjekorras ja täita suures koguses pabereid.

„On heameel realiseerida meie teadmisi ja oskusi ning rakendada Eesti maksukogumise ja riigi rahanduse parimaid praktikaid selles piirkonnas,“ lisas Raieste.