Täna kell 11 pidi toimuma MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja RB Rail AS-i kohtumine Riias. ARB liige Illimar Paul salvestas kohtumise algul tekkinud diskussiooni Karli Lamboti ja ühisettevõtte esindaja Kaspars Rokensi vahel, kus paari minutiga oli selge, et kohtumist ei toimugi.

Ärilehele rääkis RB Rail AS-i nõukogu liige Indrek Orav, kes on ühtlasi ka Eesti-poolse riigiettevõtte Rail Baltic Estonia juhatuse liige, et kohtumine jäi ära selle tõttu, et Rail Balticu esindusorganisatsioon ei saa lasta dikteerida tingimusi, milles enne kokku lepitud ei oldud.

"Esiteks pidi olema MTÜ poolt kohal neli inimest, lõpuks saadeti aga nimekiri üheksa inimesega, lisaks oli kohal Eesti ja Läti meedia kaameratega. Sisult pidi aga tegemist olema kahepoolse töökohtumisega, tehniliste aspektide aruteluga, kus koosoleku tingimused peavad olema vastuvõetavad mõlemale poolele. MTÜ meelest oli aga tegemist avaliku aruteluga, millega ühisettevõtte esindajad ei nõustunud." Orava sõnul oli spetsiaalselt sellele kohtumisele kohale tulnud lisaks Eestile ka Leedust esindajaid, aga lõpuks asjata, sest nüüd tuleb ikka anda ARB-le vastused kirjalikult.

ARB juhatuse liige Priit Humal oli aga teisel seisukohal. „RB Rail AS on riiklikult rahastatud ehitise tellija ja Ernst&Young on riiklikult rahastatud ehitise tasuvusuuringu teostaja. Seega peaksid nad vastutama oma sõnade eest ja lubama selgitusi salvestada, sest kirjalikke vastuseid ei ole nad kolme kuu jooksul andnud.

Probleemse tasuvusuuringu suurim viga ARB väitel on tekkinud puhta õhu maksumuse arvestamisel. Nimelt on uuringu kohaselt Rail Balticu suurim tulu puhas õhk, kuid valede näitajate kasutamise tõttu on puhta õhu maksumust suurendatud 25 korda.

ARB väidab, et tasuvusuuringu suurte vigade tõttu ei ole raudteeprojekt tasuv ja Euroopa Liidu jaoks abikõlbulik. Kui toetus makstakse siiski välja vigase tasuvusanalüüsi alusel, mis näitab Rail Balticut ekslikult sotsiaalmajanduslikult tasuvana, võib Euroopa Komisjon toetuse tagasi küsida ka pärast kulutuste tegemist. Sellisel juhul jääksid RB rajamisega seotud kulud kuni 5,6 miljardit eurot Balti riikide maksumaksjate kanda.

Hiljem saatis RB Rail AS pressiesindaja Ilze Rassa meediale veel omapoolse selgituse:

Meie eesmärk kohtumiseks oli arendada dialoogi ning vastata MTÜ ARB poolt esitatud küsimustele. Kahjuks tuli tasuvusanalüüsi sisu selgitav kohtumine konstruktiivse dialoogi puudumise tõttu lõpetada enne kohtumise sisulist algust. Külalised nimelt otsustasid ignoreerida kohtumise formaati (kinnine töökohtumine) ning enne kohtumist vöörustaja poolt esitatud reegleid eirates kohtumisel osalenud üksikisikute ning eraettevõtete õigusi ning seega eirates Läti Vabariigi Isikuandmete Kaitse Seadust (paragrahv 7) ja Euroopa Liidu Isikuandmete Kaitse Üldmäärust (EU 2016/679).

Koosolekul olid EY eksperdid valmis üksikasjalikult tutvustama CBA ettevalmistusprotsessi, sealhulgas tasuvusanalüüsi metoodilisi põhimõtteid, nagu on sätestatud Euroopa Komisjoni poolt avaldatud investeerimisprojektide tasuvusanalüüsi juhendis (EU CBA juhend).

Rail Baltica kui Euroopa Liidu poolt kaasfinantseeritava projekti tasuvusanalüüsi ettevalmistamisel on peetud rangelt kinni Euroopa Liidu juhendis sätestatud põhimõtetest ja metoodikatest. Selle juhendi parimate praktikate rakendamine näeb ette ettevaatliku ja konservatiivse lähenemisviisi, mille kohaselt tuleb alati valida neutraalne võrdlusstsenaarium, mis kajastab prognoosimise ajal teadaolevat informatsiooni ning hoidub potentsiaalselt erapoolikest oletustest, arvestades teadmatust tuleviku osas.

EY on seda põhimõtet läbivalt järginud kogu tasuvusanalüüsi teostamisel, sealhulgas veoautode tekitatud heitgaasi koguste arvutamisel. Prognoosimise keerukuse ja määramatuse tõttu nõuab Euroopa Liidu tasuvusanalüüsi juhend ranget metoodilisust, mis põhineks vastutustundlikel ja objektiivsetel eeldustel.