Teeninduses vohavast tööjõupuudusest on juttu teinud pea kõik kaubandusketid ja töökuulutused koguvad juba aastaid portaalides tolmu. Maxima pidi suveks Lätist Eestisse tooma pea sada töötajat, et probleemiga hakkama saada. Kõikidest teistest eristub Prisma, kes hiljuti koondas Tartus 15 töötajat ning Narvas ja Tallinnas kümme töötajat.

Ärilehele teadaolevalt on paljud töötajad koondamise viisis pettunud. Nimelt olevat ettevõte kasutanud tervislikel põhjustel koondamist ja loobunud just pika staažiga töötajatest. Ühe allika sõnul pöördusid kolm töötajat Tartust töövaidluskomisjoni poole ja üks on asjaga läinud Euroopa inimõiguste kohtusse. „Prisma Peremarketil ei ole juriidilistel põhjustel võimalik sellele küsimusele vastata,” kommenteeris Prisma Peremarketi tegevdirektor Jussi Nummelin.