Kõige rohkem palka teenivad inimesed, kes on sündinud ajavahemikus 1979 – 1984. Palgad tõusid kõigis sektorites ja piirkondades üle Eesti.

Fontese partneri Irja Rae sõnul tõusis palk sel aastal vähematel inimestel võrreldes möödunud aastaga, kuid nende inimeste palgatõusu protsent oli suurem kui aasta eest. “Pidev palgakasv käib paljudele ettevõtetele üle jõu ja seepärast hinnatakse täpsemini, kellele ja miks enam palka makstakse. Üha enam on palgamuutus seotud töötaja individuaalse sooritusega, kuid jätkuvalt mõjutab seda organisatsiooni enda tulemuslikkus ja antud töökoha tänase tööturu palgatase,” selgitas Rae.

Fontese uuringu kohaselt oli 2017. aasta keskmine põhipalk 1 506 eurot ehk 10% võrra kõrgem võrreldes eelmise aasta 1 380 euroga. Kõige enam tõusis palk Harjumaal, Võrumaal ja Tartumaal. Palk tõusis veidi enam kõrgemapalgalistel ametitel ehk tippspetsialistidel ja juhtidel kui madala palgaga töötajatel.

Valdkonnapõhiselt makstakse jätkuvalt kõige kõrgemat palka IT-sektoris, kuid palgad on kõrged veel, finantsvaldkonnas, andmeanalüüsis, toodete ja teenuste arendamise valdkonnas. Madalamat palka makstakse teeninduses, jaekaubanduses, logistika ja laonduse valdkonnas.

Fontese uuring näitab, et palgalõhe meeste ja naiste palkade vahel püsib. “Naiste ja meeste põhipalga erinevus oli 7% naiste kahjuks, kuid hea meel on nentida, et see vahe on võrreldes 2016. aasta 11%-ga vähenenud. Samas palgatõusu dünaamika on naiste kasuks, mis tähendab, et üldiselt tõusis naiste palk rohkem kui meeste palk,” selgitas Rae.

Kolmandat aastat järjest tunnustab Fontes võrdseima palga maksjat. Seekord pälvisid võrdseima palgamaksja tunnustuse elektroonika tootmis- ja haldusfirma Eolane Tallinn AS, siseministeerium ja pagaritööstus Lantmännen Unibake Estonia AS (endise nimega Vaasan Baltics AS). Tunnustuse pälvivad organisatsioonid, kes maksavad meestele ja naistele sama keerukusega töö eest võrdväärset palka.

Fontese palgauuringu on Eesti kõige laiaulatuslikum ja seda viiakse iga-aastaselt läbi alates 1995. aastast. Uuringusse on kaasatud ligikaudu 350 organisatsiooni ja ca 80 000 töökoha palgaandmed.
Fontes on 26-aastase kogemusega inimkapitali uurimise ja arendamise ettevõte, mis aitab areneda nii talendil, meeskonnal kui kogu organisatsioonil. Fontes pakub tipptegijate sihtotsingut, talendijuhtimissüsteemide arendamist, hindamis- ja arenguprogramme ning korrastatud palgaturuinfot.