EASi ja maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel 2.–8. oktoobrini toimuva üle-eestilise ettevõtlusnädala fookus on tänavu noortel. Mitmete ürituste ja koolitustega üritatakse selgitada noortele, et ettevõtjaks hakkamine on kaalumist väärt karjäärivalik ja atraktiivne alternatiiv oma edasise tööelu planeerimisel.

Oma panuse järgmisel nädalal üle Eesti toimuvate ligi 300 ürituse, koolituse, seminari ja töötoa korraldamisse annavad paljud riigiasutused, kohalikud omavalitsused, õppeasutused, ühiskondlikud organisatsioonid ja ettevõtlusühendused.

Ettevõtlusnädala tegevused ja üritused – vaata täpsemalt kodulehelt www.ettevotlusnadal.ee – leiavad aset kõigis Eesti maakondades. Lisaks toimuvad koolides ja kutseõppeasutustes õpilaste kohtumised ettevõtjatega projekti „Ettevõtlikkus kooli“ raames.