“Meile andis tõuke hakata gaasi müüma hiljuti lihtsustunud gaasitarnete võimaldamine eri riikide vahel. Avatud gaasiturul saab iga tarbija valida endale sobiva gaasimüüja, seejuures ei ole oluline, kelle võrguga on tarbimiskoht ühendatud," ütles Elektrum Eesti juhatuse esimees Andrus Liivand.

“Elektrum Eesti näeb oma gaasiklientidena eelkõige väikese ja keskmise gaasitarbimisega ettevõtteid ning korteriühistuid, kuid peame silmas ka suuremaid tarbijaid, kellele koos elektriga saame pakkuda ka gaasi,” lisab Liivand.

Elektrum Eesti hakkab ettevõtetele ja korteriühistutele pakkuma fikseeritud hinnaga gaasi kuni kaheaastaseks perioodiks. Lepinguperioodi vältel on hind muutumatu.

Esimesed lepingud juba sõlmitud

Esimeste huvilistega on Elektrum Eesti juba gaasienergia tarnelepingud sõlminud. Kokku on Eestis ligi 50 000 gaasitarbijat, kellest ca 2000 on ärikliendid.

Gaasi tarneallikad võivad Andrus Liivandi sõnul olla väga erinevad ja koos gaasituru arenguga üha mitmekesisemad: maagaas, veeldatud maagaas (LNG) ja biogaas. Balti regioonis on kuni 3 miljardit kuupmeetrit gaasi mahutav gaasihoidla Lätis Inčulkansis, kus elektri ja soojuse tootmise tarbeks hoiab gaasi ka Elektrumi omanikfirma Latvenergo.

Balti riikide gaasituru mahud on erinevad mitte ainult turumahu poolest vaid ka ajaloolistel põhjustel. Näiteks on Lätis gaasitarbimise kasutusala palju laiem, aastane turumaht on 14.4 TWh, samas kui Eesti gaasituru maht on ligi kolm korda väiksem, ainult 5,4 TWh. Seda on vähem kui Latvenergo Riias asuva elektri- ja soojuse koostootmisjaama tarbimine kokku ühe aasta jooksul, ehk 6,1 TWh. Nii on Latvenergo ühtlasi suurim gaasitarbija Lätis ja kogu Baltikumis.