Alates järgmisest aastast hakkab kehtima seadus, mis madalama maksumääraga toetab regulaarset dividendide võtmist ja rahandusministeerium eeldab, et 2018. aastal võetakse dividende pea poole võrra enam kui 2017. aastal.

Selle eelduse täitumisel edestab maksutulude suurenemine taas üldist majanduskasvu ning ületab 8%. Eelarvenõukogu hinnangul on see eeldus liiga optimistlik, seisab esimehe Raul Eametsa allkirja kandvas arvamuses.

Vaatamata tulude väga kiirele kasvule jääb valitsussektori eelarve suvise prognoosi järgi 2018. aastal nii nominaalsesse kui ka struktuursesse puudujääki. Struktuurse puudujäägi suuruseks on prognoositud 0,4% SKTst, mis on seadusega lubatud puudujäägi piiril. Pidades silmas võimalikke vigu maksutulude prognoosimisel ja majanduse tsüklilise seisu hindamise keerukust võib struktuurne puudujääk kujuneda ka mõnevõrra suuremaks, märgib eelarvenõukogu.

„Seetõttu on eelarvenõukogu hinnangul tervitatav valitsuse 14. septembril vastu võetud otsus koostada 2018. aasta riigieelarve väiksema struktuurse puudujäägiga, kui suvine prognoos ette näeb. Arvestades majandustsüklit, soovitab eelarvenõukogu koostada riigieelarve väikese ülejäägiga, et tagada struktuurse eelarvepositsiooni püsimise seadusega lubatud piires,“ seisab arvamuses.

Rahandusministeeriumi 2017. aasta suvine majandusprognoos, mille järgi Eesti majandus kasvab 2018. aastal püsivhindades 3,3% ja jooksevhindades 6,9%, kirjeldab eelarvenõukogu hinnangul piisava usaldusväärsusega Eesti majanduse lähiaastate arengut. Prognoositust kiirema või aeglasema kasvu riskid on eelarvenõukogu hinnangul tasakaalus.

Kevadprognoosiga võrreldes kasvab Eesti majandus suvise prognoosi järgi 2018. aastal kiiremini ja rohkemate majandusharude toel, ületades ka pikaajaliselt kestlikuks peetavat kasvutempot. Rahandusministeeriumi hinnangul ületab majanduse prognoositav kogutoodang järgmisel aastal oma jõukohast taset 0,5%. Ka eelarvenõukogu hinnangul viitab majanduse tsükliline seis positiivsele SKT lõhele.

Arvestades majandustsüklit, soovitab eelarvenõukogu koostada riigieelarve väikese ülejäägiga, et tagada struktuurse eelarvepositsiooni püsimine seadusega lubatud piires.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid