Ülevaate kohaselt elavnes esimesel poolaastal nii sise- kui ka väliskaubandus. Ühe olulisema kaubanduspartneri – Soome – majandus on taas kasvamas ning taastumas on ka kaubavahetus. Aastases võrdluses kasvas pagaritoodete eksport Soome 12%. Ka teiste oluliste kaubanduspartnerite – Rootsi, Läti – nõudlus Eesti pagaritoodete järele suurenes.

Kõrge tööhõive määr ja sissetulekute kasv suurendas tarbijate kindlustunnet, mille tulemusel elavnes sisetarbimine. Vaatamata toidukaupade kiirele hinnatõusule kasvas sisetarbimine 4,3%.
Pagaritööstuses toodeti 2017. aasta esimesel poolaastal 10,0% toiduaine ning 1,6% töötleva tööstuse müügitulust.

Pagaritööstuste esimese poolaasta kulud olid 91,5 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1,7%. Kulude kasv tulenes nii tööhõive suurenemisest kui ka töötasu alammäära tõusust. Tööjõukulud moodustavad viiendiku kuludest ning kuigi nende kasv on aeglustunud, püsib nii pagaritööstuses kui ka Eesti ettevõtetes üldiselt, kvalifitseeritud tööjõupuudusest tingitud palgasurve. Pagaritööstuse kulud moodustasid 10,5% toiduaine- ning 1,6% töötleva tööstuse kuludest.

Müügitulu kasv toetas kasumi suurenemist. Pagaritööstuse 2017. aasta esimese poolaasta kogukasum oli 1,7 miljonit eurot eelmise aasa sama aja 26 000e euroga võrreldes. 2017. aasta esimese poolaastaga teenis pagaritööstus 2,8% toiduaine- ning 0,6% töötleva tööstuse kogukasumist.
Kuigi kasv on suur, siis jääb pagaritööstuste kasum värkimisväärselt alla paari aasta tagusele ajale.: 2014. aasta esimese kuue kuu kokkuvõttes teenisid pagaritööstused 85 miljoni eurose käibe juures 4,9 miljonit eurot kasumit.

Kuigi pagaritööstuste kasumlikkus selle aasta esimesel poolaastal suurenes, jäi see oluliselt väiksemaks toiduainetööstuse tegevusalade keskmisest, märgitakse ülevaates. Kasumlikkuse parandamiseks peaks müügitulu kasv kiirenema samaaegselt palgakasvu aeglustumisega.

Ülevaates märgitakse, et müügitulu kasv koos kulude kokkuhoiuga väljendus sektori poolt toodetava lisandväärtuse kasvus. Esialgsetel andmetel loodi pagaritööstuses selle aasta esimesel poolaastal 22,9 miljonit eurot puhast lisandväärtust ehk 21,6% rohkem võrreldes eelneva aasta sama ajaga. Pagaritööstus annab 12,8% toiduaine- ning 1,8% töötleva tööstuse lisandväärtusest.