„Eraldatud neli miljonit on mõeldud viienda laeva prahtimiseks. Kõik muud varasemad tingimused (reisimahud, maksumus jne) lepingus kehtivad edasi ehk varasemalt kokkulepitud teenuse mahu teenindamiseks ei ole dotatsiooni juurde vaja- kuivõrd piletitulu on suurenenud, siis selle võrra on seni kokkulepitud teenuse dotatsioonivajadus hoopis veelgi vähenenud," ütles Kaabel.

Ta jätkas, et lisalaeva jaoks on lisaraha vaja eraldada, kuna TS Laevad osutab teenust ühistranspordi toetuse ehk dotatsiooni arvelt. Sealhulgas on oluline asjaolu, et piletitulu ei kata ära teenuse osutamise kulu ning lisaks sellele läheb see lepingu alusel Eesti riigile. Täpne dotatsioonivajadus täiendavale laevale sõltub ühest küljest töös olevast nõudluse analüüsist ja teisest küljest sellest, millised laevad turul hetkel saadaval on.

„Paralleelselt nõudluse analüüsiga oleme meie kontaktis erinevate laevaomanikega. Ühelegi kindlale laevale me täna keskendunud ei ole, kõik sõltub ka hinnast ja võimalikust rendiperioodist ning nende omavahelisest koosmõjust. Kokkuvõttes võib öelda, et tegemist on mitmetahulise küsimusega, mida mõjutavad erinevat liiki asjaolud."

Parvlaev Hiiumaa on seni olnud prahitud seoses sellega, et kõik TS Laevade uued laevad ei jõudnud laevatehastest eelmise aasta 1. oktoobriks liinile, kuid samas oli firmal kohustus riigi ees osutada teenust. Parvlaev Hiiumaa prahileping saab läbi homme ehk laupäeval. Asenduslaevana on parvlaev Hiiumaa kulud olnud seni kaetud laevatehastest saadud ja hilinemistega seonduvate leppetrahvidega.

„Tänases olukorras on kõik neli uut laeva liine teenindamas ja ei ole vaja enam asenduslaeva, vaid täiendavat laeva suurenenud ja tulevikus tõenäoliselt veelgi suureneva nõudluse rahuldamiseks. Kui kasvab teenuse maht, siis peab sellega kaasas käima ka dotatsiooni kasv," ütles Kaabel.