Nasdaq Balti börsid tuletavad meelde, et tuleva aasta 3. jaanuarist rakenduv direktiiv MiFID II ja otsekohalduv määrus MiFIR toovad kaasa muudatused väärtpaberitehingute raporteerimisel. Kõigil investeerimisteenuse osutajatel on edaspidi kohustus juriidilisest isikust kliendi korraldusel tehtud väärtpaberitehingutest järelevalveasutusele raporteerida, kasutades selleks LEI koodi, teatas börs.

LEI kood on unikaalne 20-kohaline tähtnumbriline kood, mis võimaldab identifitseerida kõiki väärtpaberitega kauplevaid juriidilisest isikust investoreid järelevalvelistel eesmärkidel. Kõik juriidilised isikud, kes tahad väärtpaberitega kaubelda reguleeritud turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis (MTF) või muus kauplemiskohas, peavad endale taotlema LEI koodi. Investeerimisteenuse osutajal on õigus juriidilisest isikust kliendi korraldusel tehingu tegemisest keelduda, kui kliendil ei ole kehtivat LEI koodi.

LEI koodi saavad väljastada volitatud LEI koodi operaatorid. LEI koodi väljastajate nimekiri on leitav Global Legal Entity Identifier Foundation’i kodulehelt: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

LEI kood kehtib ühe aasta ning seda tuleb regulaarselt uuendada.