„Täna allkirjastatud leping on oluline kogu Pärnu linna ja regiooni jaoks. Oli ju ette teada, et riik on valmis 20 miljonit eurot Pärnu lennujaama kordategemiseks investeerima üksnes juhul, kui Pärnu linn osaleb tulevikus osaliste ülalpidamiskulude katmisel. Pärnu linnavolikogu otsustas käesoleva aasta augustis selle poolt, et Pärnu lennuväli saab korda ja linn osaleb tulevikus lennujaama majandamises.

Pärnu linnal on õigus lennujaama majandustegevuses kaasa rääkida ja teiselt poolt kohustus osaleda, koos riigiga, piiratud ulatuses kulude katmises. Mida paremini saame lennujaama tööle, seda väiksemad on ka linna poolt kaetavad lennujaama kulud," ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

„Pärnu lennujaama uuendamise peamine eesmärk on taastada võimalus rahvusvahelisteks tellimuslendudeks, mis toob tulu kohalikele ettevõtjatele ja inimestele," ütles minister Kadri Simson.

„Kui riik aitab omalt poolt investeeringuga ligi 20 miljonit eurot, millele lisandub igal tegutsemisaastal 400 000 eurot, siis linn panustab tulevikus ülalpidamiskuludega," lausus Simson.

Rekonstrueeritud lennuraja pikkus saab olema 2000 meetrit ja laius 30 meetrit koos vajalike ohutusaladega. Reisijate terminali suuruseks on kavandatud ca 700 ruutmeetrit ja korraga suudab lennujaam vastu võtta 160 lahkuvat-saabuvat reisijat tunnis.

Lennujaam projekteeritakse aasta ringi toimimiseks. Siiski arvestatakse lennujaama lahtiolekuaja planeerimisel rahaliste võimaluste, lendajate hulga ja lendude tellimuste arvuga. Plaani kohaselt valmib lennujaam 2020. aasta kevadel.