Septembris liitus RB RAIL AS-i meeskonnaga Aivar Jaeski, kes alustas tööd Eesti ja Soome esinduse juhina. Alates 3. oktoobrist juhib ta ühtlasi RB Rail AS-i Eesti filiaali, mis loodi Eestis 2016. aasta lõpus, et edendada RB RAIL AS-i projekti edukat elluviimist.

„Minu põhiülesannete hulka kuulub Rail Baltica projekti juhtimine Eestis vastavalt kokkulepitud kavale, samuti projekti edendamine ja esindamine Soomes, luues püsivaid suhteid projekti arengust huvitatud osapooltega. Ühtlasi jälgin ma seda, et minu vastutuspiirkonnas püsiksid projekti seisukord, suund ning otsused läbipaistvate ja nähtavatena,“ selgitas Jaeski, kes muu hulgas vastutab projekti edenemist takistavate asjaolude tuvastamise eest. Samuti vahendab ta suhtlust RB RAIL AS-i ning Eesti ja Soome vahel.

Aivar Jaeskil on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ja omandanud logistikainseneri kraadi, endise sõjaväelasena on ta omandanud kõik militaarhariduse tasemed Balti Kaitsekolledžis, sealhulgas lõpetanud ka kõrgema sõjalise juhtimise kursuse.

Viimased 25 aastat oma elust on ta pühendanud Eesti Kaitseväele, lõpetades oma tegevteenistuse koloneli auastmes. Tema sõjaväelise kogemuse hulka kuulub Brüsseli Eesti sõjalise esinduse NATO peakorteri juures ülesehitamine, NATO Brunssumi Ühendväejuhatuse struktuuri ümberkorraldamine ning töötamine Eesti kaitseväe peastaabis kaitseplaneerijana, kus ta oli riiklik kontaktisik NATO kaitseplaanide koostamisel. Ta on olnud ka Balti sõjaväelise ühisprojekti BALTBAT (Balti pataljon) Eesti koordinaator ning vastutanud kõigi välisriigis olevate Eesti missiooniüksuste eest Rahuoperatsioonide keskuse ülemana, lisaks oli ta Logistikapataljoni ülesehitaja ja esimene ülem.

Jaeski viimane ametikoht sõjaväelasena oli NATO Strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse asedirektorina.