Rail Balticu rajamisel on RB Raili ülesandeks hankida trassi kohta käivaid uuringuid. Eesmärgiks on tagada muuhulgas, et raudtee toimimist ei segaks riikide erinevad tehnilised standardid, samuti realiseerida mastaabiefektist saadav kasu jms.

Üks uuringutest, mida RB Rail korraldab, puudutab Pärnusse kavandatavat kaubaterminali. Mullu novembris allkirjad saanud CEF 2 rahastuslepingus eraldati raha terminaliga seotud uuringuteks, kusjuures esialgses Rail Balticu kavas oli ette nähtud ainult reisijateterminal.

"Oleme alustanud uuringu ettevalmistamist ja oleme selleks ka Rail Baltic Estoniaga ühendust võtnud, et nad meid oma senistest tegevustest informeeriks. Seni pole me aga täielikku informatsiooni saanud, ning see on kogu projekti realiseerimist pidurdanud. Palun teid kui MKMi asekantslerit, et aitaksite info kättesaamisega ja kindlustaksite, et Rail Baltica Estonia annab kogu vajaliku informatsiooni üle kahe nädala jooksul selle kirja saatmisest," kirjutas Rubesa transpordi asekantslerile Kuningale. Kiri saadeti 26. juunil.

Kiri saadeti ka Rail Baltic Estonia juhile Indrek Oravale, kes kuulub muuseas ka RB Raili nõukogusse - ehk teeb Rubesa töö üle järelvalvet.

Spikker: kes allub kellele Rail Balticu ehitamisel

Rail Baltic Estonia OÜ - Asutatud oktoobris 2014. Eesti riigi äriühing, mis on ühtlasi riigi huve esindav aktsionär kolme Balti riigi ühisfirmas RB Rail AS. Selle juht on Indrek Orav.

RB Rail AS - Rail Balticu keskne keha, kolme riigi ühisfirma. Sellel on kuueliikmeline nõukogu, kus igast Balti riigist on kaks esindajat. Eestist Indrek Orav ja Anti Moppel. Seal arutatakse kõige olulisemaid küsimusi ning kord on selline, et kui kaks nõukogu liiget on mingi otsuse puhul vastu, siis seda vastu ei võeta.

Nii suutis Leedu mitu aastat blokeerida mitmeid olulisi otsuseid. Siis tuli neil valitsuse vahetus ning olukord muutus täielikult. RB Rail ASi juht on lätlane Baiba Rubesa, kes on töötanud kümnetes riikides, peamiselt Statoilis. Juhatuses on kokku neli liiget. Lisaks Rubesale üks liige igast riigist. Eestist on seal Deniss Muraško.

RB Rail AS Eesti filiaal - Asutatud mullu veebruaris. Selle juhiks valiti just endine sõjaväeohvitser Aivar Jaeski. Enne juhtis filiaali sisuliselt Kaido Zimmermann, RB Raili planeerimis- ja rakendusvaldkonna juht. Üks põhjus miks filiaal tehti on see, et käibemaks ei läheks ainult Lätti. Tööd, mis teostatakse Leedus või Eestis võiks maksu tuua ikkagi selle riigi kassasse. Lisaks hakkab filiaal koordineerima ka ühisettevõtte poolt korraldatavate hangetega seotud tegevust Eestis.

Jaeski on ka Rail Balticu edendaja-esindaja Soomes. „Minu põhiülesannete hulka kuulub Rail Baltica projekti juhtimine Eestis vastavalt kokkulepitud kavale, samuti projekti edendamine ja esindamine Soomes, luues püsivaid suhteid projekti arengust huvitatud osapooltega. Ühtlasi jälgin ma seda, et minu vastutuspiirkonnas püsiksid projekti seisukord, suund ning otsused läbipaistvate ja nähtavatena,“ selgitas Jaeski.

Tuleb siiski rõhutada, et sisuliselt allub Jaeski, nagu ka Rubesa, Indrek Oravale ja ülejäänud RB Raili nõukogule.

Jaeski viimane ametikoht sõjaväelasena oli NATO Strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse asedirektorina.