"Riigikohtu lahend kinnitas minu ja kaitsjate arusaama, et süüdistuses ette heidetud tulu- ja sotsiaalmaksu osas, mis moodustas ligemale 320 000 eurot, ei ole toimitud valesti - selles tehti õigeksmõistev otsus. Käibemaksu puudutavas osas ligemale 81 000 ulatuses olin toiminud arvestusmeetodi valikul valesti ja selle osas oli vastav otsus teada juba mais kui riigikohus kaitsjate kassatsiooni menetlusse ei võtnud. Vastav käibemaksu summa on ümberarvestuse meetodil tasutud riigile juba varasemalt," kirjutas Kallas.

"Maksuõiguslike asjaolude kõrval oli selles menetluses keskseks küsimuseks ka digitaalsete tõendite kogumine ja kasutamine ning loodan, et oleme kaitsjatega juhtinud mõningast tähelepanu selle osa kitsaskohtadele ning vastava erisätte seadusandlusesse toomise vajalikkusele."

"Olen teinud iseendaga rahu, sest nimetatud kinnisvaratehingust on tänaseks möödunud juba pea seitse aastat. See eksimus ei defineeri mind, vaid aitab nii minul kui ka teistel õppida sellest kogemusest. Käisin hiljuti Camino de Santiago palverännakul, kus mõistsin veel enam, et minu ümber on palju suuremaid muresid kui need mis mind kammitsevad ja ka sellel põhjusel olen otsustanud riigikohtus mulle hüvitatud 10 000 eurot anda heategevusse," sõnas Kallas.

Taust

Süüdistuse kohaselt ostis Henry Kallase juhitud osaühing 2011. aasta kevadel Tallinnas Tornimäe kvartalis ligi pool miljonit eurot maksnud korteri ja deklareeris selle äriotstarbel soetatud kinnisvarana, kuigi tegelikult asus Kallas seal ise elama.

Seetõttu süüdistati teda maksu- ja tolliametile valeandmete esitamises, mille kaasabil taotles tema ettevõte riigilt alusetult tagasi 80 948 eurot käibemaksu ning jättis erisoodustuselt tasumata 331 990 eurot tulu- ja sotsiaalmaksu. Kokku varjati maksukohustust summas 412 938 eurot.

Selle aasta jaanuaris tühistas ringkonnakohus osaliselt tehtud otsuse, kuid jättis Kallase siiski kaheaastasele katseajale.

Ringkonnakohtu otsuse peale esitasid kassatsioonid nii prokuratuur kui Kallase kaitsjad. Riigikohus otsustas reedel tühistada ringkonnakohtu otsuse, millega hüvitati Henry Kallasele kohtueelses menetluses ja maakohtus kantud õigusabikulud summas 18 628 eurot 73 senti.

Lisaks mõisteti Henry Kallase kasuks välja 9 828 eurot kohtueelse menetluse ja maakohtu õigusabikulude hüvitamiseks. Muus osas jättis riigikohus ringkonnakohtu otsuse muutmata.