Londoni Ülikooli kuningliku kolledži ning Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) uuringus analüüsiti 31,5 miljoni lapse ning teismelise andmeid, et tuvastada nende kehamassiindeksi muutusi aastatel 1975-2016, vahendab Briti majandusleht Financial Times The Lancetis avaldatud uuringut.

Sellel ajavahemikul kasvas rasvunud 5-19 aastaste tütarlaste arv viielt miljonilt 50 miljonile, samal ajal kerkis rasvunud poiste arv kuuelt miljonilt 74 miljonile.

Laste rasvumise definitsioon on muutuv ning sõltub east. Näiteks on keskmiselt 7- aastane 125 cm pikk tüdruk rasvunud, kui ta kaalub üle 31 kg.

Kõige rasvunumad on lapsed Vaikse ookeani saartel Polüneesias ning Mikroneesias. Seejuures on kõige rasvunumad tüdrukud Naurul ning poisid Cooki saartel, kus rasvunute osakaal on üle 33%.

Rikaste riikide seas on suurima rasvunud laste osakaaluga riik USA. Rasvunute poiste ja tüdrukute osakaal on seal 20%.

Suuremas osas Lääne-Euroopa riikidest on rasvunud laste osakaal 7-10%.
213 miljonit last on ülekaalus, aga see ei ole nii suur, et vastata WHO rasvumise kriteeriumitele. Kui 40 aastat tagasi oli rasvunud laste osakaal 0,8%, siis nüüd ligi 7%.

„Viimase nelja aastakümnega on rasvumise osakaal laste ning teismeliste seas maailmas oluliselt kasvanud, ning see trend jätkub madala ning keskmise sissetulekuga riikides,“ lausus uuringu juht Majid Ezzat, lisades, et viimasel ajal on kõrge sissetulekuga riikides laste rasvumise kasv peatunud, kuid rasvunute osakaal on siiski liiga kõrge.

Uuringus jälgiti ka täiskasvanute rasvumist, mis kerkis 1975. aasta 100 miljonilt inimeselt 2016. aastaks 671 miljoni inimeseni. Lisaks oli 1,3 miljardit inimest ülekaalus (kehamassiindeks üle 25), kuid jäid allapoole rasvumise piirjoont (kehamassindeks üle 30).

Uuringu läbiviijad on eelkõige mures laste rasvumise pärast, sest see mõjutab ühiskonna tervist tulevikus mitmete aastakümnete jooksul.

Liigne kehakaal mõjutab laste tervist kogu elu ning seda on väga raske tagasi pöörata, tõdes Harry Rutter Londoni Ülikooli hügieeni ning troopilise meditsiini kolledžist, lisades, et liigset kehakaalu seostatakse paljude krooniliste haiguste kõrgema riski ning varase ilmnemisega, näiteks 2.tüübi diabeet ning südamehaigused.

Eriti on teadlased mures sellepärast, et laste rasvumine kogub üha suuremat hoogu kiiresti linnastuvates keskmise sissetulekuga riikides. Trend algab rikkamatest ühiskonnaliikmetest ning levib edasi vaesematele peredele.

Seevastu rikkamates riikides on rikkuse ja rasvumise vahel märgata vastupidist seost ehk rikkama osa elanikkonna seas laste rasvumine väheneb.

Alakaalus pea 200 miljonit last
Kuigi uuring keskendub rasvumisele, toovad uuringu läbiviijad välja, et maailmas on jätkuvalt 75 miljonit tüdrukut ning 117 miljonit poissi keskmises või tõsisesalakaalus. Kaks kolmandikku neist alatoitumuse käes kannatavast lapsest elab Lõuna-Aasias, eelkõige Indias. Lõuna-Aasias on keskmises või tõsisesalakaalus 20,3% tüdrukutest ning 28,6% poistest. See on siiski veidi parem seis kui 1975. aastal, mil vastavad näitajad olid vastavalt 23 ja 37,8%.

WHO esindaja Fiona Bull märkis, et maailma on toitumisalaselt üha rohkem polariseerunud ülekaalu ning alakaalu vahel ning normaalses tervislikus kaalus laste osakaal väheneb.

Uuringut rahastasid Wellcome Trust ning ravimifirma AstraZeneca Noorte terviseprogramm.