„Iga-aastaselt vaatame ettevõttes üle vastavalt üleriigilistele palgauuringutele töötajate palgad, muude hüvede paketi ning investeerime töökeskkonna parendamisse. Mul on väga kahju, et vaatamata sellele ning eelnevatele läbirääkimistele on Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 töötajat otsustanud korraldada ebaseadusliku tööseisaku," selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere. „Tapamaja töötab täna osalise koormusega ning seetõttu ei mõjuta tööseisak oluliselt teiste osakondade tööd. Teeme endast kõik oleneva, et olukord võimalikult kiiresti lahendada ja et tapamaja tavapärane töö saaks jätkuda," lisas Mere.

HKScan Estonia on Eesti suurimaid toiduainetööstuse ettevõtteid, mis kuulub HKScan kontserni.

Tööjõukulud liiga suured

Eelmisel nädalal kurtis Mere toitutootjate pressiüritusel, et töötajaid leida on aina keerulisem. "Kaadrid otsustavad kõik," märkis ta. Mere ütles, et valitsus peaks lihtsustama välistöötajate palkamist. "Välismaalaste palkamise protsess on liiga bürokraatlik ning selle aasta kvoot on juba ka täis. See protsess vajaks lihtsustamist ning puudus on ka lihttööjõust, mitte ainult spetsialistidest."

„Juba praegu on näiteks HKScanis tööjõukulud suuruselt teine kuluartikkel toorainekulu järel," lisas Mere. Automatiseerimine on kindlasti kõigis ettevõtetes järjest enam teemaks, kuid Eesti ja ka Baltikumi turu maht on liiga väike, et suuremamahulisest automatiseerimisest rääkida. Selleks oleks vaja suuremat eksporditurgu, kuhu sadu tuhandeid tonne müüa.