Tööülesannete mittetäitmise põhjuseks oli streigile minek.

„Peadirektor Anne Mere ütles, et need kes eile vallandati, tööle tagasi enam ei võeta,“ rääkis nüüdseks endine töötaja täna toimunu kohta.