AM Baltics'i esimees Pierre Danon teatas, et PEP-i ja MTG Baltikumi vaheline tehing kinnitati 17. oktoobril 2017. Uus ettevõte nimetatakse ümber nimega All Media Baltics (AMB) ning järgmised juriidilised isikud (TV3 AS, LNT, Viasat AS, Mediainvest Holding AS, Smart ADS OÜ) kuuluvad edaspidi AMB alla.

"Meil on hea meel, et tehing on edukalt lõpule viidud. Investeerime väga tugevasse ettevõtete gruppi, millel on suur kasvupotentsiaal Baltikumi meediaturul. Esimese aasta jooksul kavatseb PEP investeerida üle 10 miljoni euro AMB arendamisse – tehnoloogiasse, pakutavatesse toodetesse ja teenustesse, mille tulemusena peaks suurenema kliendirahulolu. Investeeringud võimaldavad turule tuua uusi tooteid ja teenuseid, jätkates kvaliteetset meelelahutusliku ja informatiivse sisu pakkumist erinevatel platvormidele," ütles PEP tegevdirektor Karim A. Tabet.

Ta rõhutas ka, et PEP-i laitmatu maine ja laiaulatuslikud kogemused tagavad toimetusliku sõltumatuse jätkumise ning kõigile meedia- ja reklaamituru osalistele on tagatud võrdsed ja mittediskrimineerivad tingimused.

"PEP hindab kõrgelt seda, mida kohalik juhtkond on siiani teinud ja on hea meel teatada, et meeskond jätkab oma tööd," lisas Tabet.

AM Baltics edasine kasv põhineb kohalike ja rahvusvaheliste tööstusharu teadmiste ja kogemuste kombinatsioonil.

"Kuna me peame investeerima uutesse tehnoloogiatesse – HD ja VOD platvormide arendamises, siis loodan, et minu pikaajalised kogemused telekommunikatsiooni valdkonnas annavad siinkohal väärtusliku panuse," lisas hr Danon.

Danon kinnitas ka, et telekanaleid radikaalselt ei muudeta. Keskendutakse tehnilistele ja tehnoloogilistele arengutele, et luua uusi tooteid ja teenuseid, mis pakuvad klientidele suurepärast kogemust.