24.–30. oktoobril toimuval Baltimaade suurimal virtuaalsel töömessil „Karjääripäev 2017“ osalevad ettevõtted teavad, mis on atraktiivse tööandja saladus ja kuidas nad tegutsevad igapäevaselt selle nimel, et olla tööturul esiliigas.

Tööandja atraktiivsuse võtmesõnad

Töökuulutustes kajastatavad paindlik tööaeg, usaldusväärne ettevõte või lubatud arenguvõimalused sisaldavad endas rohkemat kui üksnes trendikaid sõnu, mis tööotsija tähelepanu pälvivad. Ihaldatud tööandja mõistab olulist paindlikkuse sisu ning viib selle tegudena sisse ka enda töökultuuri – olgu selleks paindliku tööaja, kaugteel töötamise või osalise tööajaga töö pakkumine.

AS-i Luminor Bank personalispetsialist Greete Raudsepp kinnitab enda kogemustele tuginedes, et nooremaealise töötajaskonnaga arvestades on kindlasti oluline paindlikuma tööaja võimaldamine. Raudsepp toob välja olulise aspekti: „Oluline on ka see, et firma annaks töötajatele võimaluse eneseteostuseks, näiteks olulistes projektides osalemise näol.“ Internetipõlvkonnale on paindlikkus tõepoolest üks olulisemaid valikukriteeriume töökoha otsimisel – nad soovivad vabadust nii valikuvabaduse kui ka väljendusvabaduse kujul, seda ka tööatmosfääris.

Paindlikkuse kõrval tuleb värbamislahenduste genereerimisel mängu ettevõtte uuendusmeelsus, mis hoiab töötajatel igapäevast põnevust ja missioonitunnet ning pälvib tööotsijate tähelepanu. Virtuaalsel töömessil osaleval Omnival on innovatsiivsus kindlaks sihiks.

„Sel suvel olime esimesed, kes testisid Mercedes-Benz Robovani ja Starship Technologiesi pakirobotite koostööd oma klientide pakkide kohale toimetamisel. See on hea näide meie uuendusmeelsusest ja avatusest uutele ideedele. Virtuaalmessil osaleme teist aastat järjest – see on üks uuendus värbamismaastikul, millega tasub kaasas käia, sest elu kolib vältimatult järjest rohkem virtuaalmaailma,“ kirjeldab Omniva personaliarenduse osakonna projektijuht Lisell Veskimeister.

Peale selle, et innovatiivsus on tööotsijatele ligitõmbav, peavad innovaatilised ettevõtted uuendusmeelsust ka enda põhiväärtusteks ning suudavad seeläbi turul konkurentsis püsida.
Superühendatusel põhinev kultuur ei ole tööandjatele, töötajatele ega tööotsijatele üllatuseks: kui töö sisu seda võimaldab, on igapäevased töötoimingud nutiseadme ja pilveteenuse kaugusel. Eesti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse personalijuhi Ketlin Nurga hinnangul teeb üha enam töötajaid oma igapäevast tööd kontorist eemal, mistõttu võivad ettevõtet ja töötajaid ühendavad väärtused jääda töötajatele kaugeks, kui igapäevast kokkupuudet kolleegidega pole.

Nurk rõhutab, et väärtustele on vaja pidevalt mõelda. „Näiteks kasutame töövestlustel võimalust oma asutuse tegevusi ja väärtusi tutvustada ning oleme selle kohta juba praegu väga head tagasisidet saanud.“ Seega tuleb tohutust mobiilsusest ja infoajastust võtta fookusesse koostöö ning alustada sellest, et leida võimalusi, kuidas saavutada töökultuuris igapäevane siiras rõõm koostegemisest.

Lisell Veskimeister räägib lähemalt ka väärtuste järgi värbamisest, mis võimaldab panna kokku tugevaid meeskondi. „Omniva väärtused, mille järgi me elame ja tegutseme, koondavad ettevõttesse sarnase mõtteviisi ja eesmärkidega inimesi. Sellises meeskonnas tegutsedes tekib omavaheline sünergia, millega võimendub iga hea inimese potentsiaal veelgi. Ja kokkuvõttes on võimalik teha veelgi suuremaid asju.“ Veskimeistri sõnul pakub atraktiivne tööandja, nagu Omniva, talentidele võimalust teha tõeliselt suuri tegusid koos tõeliselt ägedate inimestega. „Tänapäeva talendile ei ole oluline üksnes see, mida ta teeb, vaid ka kellega koos.“Teerajajaks ligitõmbavatele värbamislahendustele on tingimata ka ettevõtte usaldusväärsus, mis ei peaks olema kuvatav üksnes töökuulutuses, vaid peegelduma ettevõtte tegemistest ja inimestest.

Veskimeister toetab usaldusväärsuse olulisuse aspekti igati: „Meie soovitus teistele tööandjatele: olge see, kes lubate olla!“ Usaldusväärsus on Omnivas äärmiselt olulise väärtusega. Veskimeister selgitab: „Meie kullerite väljaõppe deviis on, et me mitte ainult ei liiguta pakke, vaid teenindame inimest. Hea teeninduse väljendajaks on inimese jätkuv usaldus meie vastu. Nii kliendi kui ka töötaja usaldus loob pikaajalise suhte ja rahulolu.“

Usaldusväärsuse aspekti kannab endaga kaasas ka Columbus Eesti AS. Personalijuht Kristi Leppik toob lisaks välja aususe – nii iseenda kui ka teiste vastu. „Meil on ettevõttes ütlus ja põhimõte: eksimine on lubatud, kui sellest tehakse omad järeldused ning õpitakse tehtud vigadest.“

Homse päeva värbamislahendused tänases

Sotsiaalne värbamine võib tunduda veel täna absurdne nähtus, ent reaalsuses pakutakse ja leitakse töökohti nii Twitteri säutsude kui ka Facebooki staatuses mõtete jagamise teel. Ka videoformaat ja selle peamised edastajad, nagu Youtube ja Facebook, ei kavatse niipea hääbuda, pigem vastupidi. Olgu märgitud, et nutiseadmeid ehivad ju järjest võimsamad kaamerad, mis võimaldavad käigu pealt teostada videointervjuusid ning olla tööga ühenduses ka teisel pool maakera. Sellise suhtluse potentsiaali inimesed aga alles õpivad kasutama.

Ketlin Nurk Registrite ja Infosüsteemide Keskusest toob välja võimaluse, millel nähakse potentsiaali, et muuta video harjumuspäraseks värbamislahenduseks: töökuulutus videopostitusena. „See on hea võimalus vahetuks üleskutseks ja selgitamiseks, milliste omaduste ning oskustega inimest oma meeskonda oodatakse.“ Nurk täiendab, et lisaks sellele annab asutust ja töökohta tutvustav üldine video infot edasi kindlasti paremini kui näiteks kodulehel või sotsiaalmeedias postitatud staatiline töökuulutus. Columbus Eesti personalijuht esitab ka tööandjatele väljakutse: „Köida kandidaadi tähelepanu maksimaalselt viie sekundiga!“

Järjest enam leviv videoformaat toob värbamisõuele ka võimaluse rakendada värbamistegevuses video-CVsid, misjuures saavad just tööandjad ise julgustada tööotsijaid uusi ja ajaefektiivseid võimalusi kasutama, näidates eeskuju. Efektiivne viie-minuti-video kandideerimine suudab hõlpsasti asendada CV ja motivatsioonikirja. Ketlin Nurk toob innovaatilisuse aspekti puhul välja ka töövestlused Skype’i vahendusel: „Kui tehnilised vahendid võimaldavad, on see hea viis silmast silma toimuvaks töövestluseks, samas aitab kokku hoida kohale minemiseks kuluvat aega.“
Isegi kui ettevõttes on praegusel hetkel kõik read lojaalsete töötajatega täidetud, ei tasu siiski loobuda atraktiivsuse ülesehitamisest. Kristi Leppik soovitab hallata aktiivselt enda talendipinki: „Hoidke oma potentsiaalseid kandidaate, kes ei ole Teile kohe tööle tulemas, ja tundke nende käekäigu vastu huvi vähemalt üks kord poole aasta jooksul.“

Luminori panga personalispetsialist Greete Raudsepp tõdeb, kui oluline on see, et nii tööandjad kui ka tööotsijad leiaksid kiiresti just mõlemale sobiva partnerluse ning seda kiiresti ja mugavalt. Kiireid vastuseid, kiiret reageerimist, sobivat töökohta ja tõeliselt häid uusi kolleege on päeva lõpuks vaja nii tööandjal kui ka tööotsijal.

Oktoobri lõpus toimuval Baltimaade suurimal virtuaalsel töömessil „Karjääripäev 2017“ on kõikidel tööotsijatel võimalik tutvuda uuendusmeelsete tööandjatega ja leida endale kodust lahkumata nutiseadme teel juba häid kontakte või uus töökoht näiteks ühes järgnevatest ettevõtetest: Omniva (Eesti Post AS), Luminor Bank AS, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Favora AS, Columbus Eesti AS, Logistika Pluss OÜ, Telia Eesti, DPD Eesti AS, Eesti Energia AS ning Viasat AS. Tööandjate registreerumine käib, nii et põnevaid väljakutseid pakkuvate tööandjate nimekiri pikeneb veelgi.

Virtuaalmessilt ei puudu online-kohvik, kus ettevõtete esindajatega muhedalt vestelda või miks mitte proovida soovi korral videointervjuud. Virtuaalmessiga samal ajal võib tööandjaid uudistama tulla ka kontaktmessile Viru keskuse aatriumis. Vaata lähemalt www.virtuaalmess.ee.