RNS kirjutab, et NLKP Keskkomitee peasekretäri ning NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Leonid Brežnevi lapselaps nõuab firmalt Taim Presents ("Тайм Презентс" ) kahjutasu põhjendamatu rikastumise ning moraalse kahju tekitamise eest.

Kohtu eelistung toimub 13.novembril, nõutava kahjutasu suurust kohus ei avalda.