2012. aasta lõpus asutatud firma tegeleb mootorsõidukite hoolduse ja remondiga ning mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müügiga. Lisaks tegeletakse reklaamteenuse osutamisega läbi mootorispordi. Ettevõtte aruandes on kirjas, et 2016. aastal oli tegevuse põhirõhk mootorsõidukite rehvide maaletoomisel ning edasimüügil. Varem on meedias OT Service'st kirjutatud, kui erinevatele ralliekipaažidele teenuseid pakkuvast ralliklubist.

Käibevara maht oli firmal 2016. aasta lõpu seisuga ligi 10 000 eurot. Varasid on kokku 41 272 euro eest. Lühi- ja pikaajalisi kohustisi oli kogunenud 31 138 euro jagu. Ettevõtte omakapital on veidi enam kui 10 000 eurot.

2016. aastal oli OT Service OÜ müügitulu 222 335 eurot, mis oli 43,9% enam kui aasta varem. 2015. aasta kasum vahetus aga kahjumi vastu. Kui aasta varem oli kasumireal kirjas 26 353 eurot, siis 2016. aastal -1997 eurot. Kukkumine niisiis 107,6%.

Müügitulu tekkis suures osas Eestis, aga veidi (7312 euro eest) müüdi ka Suurbritanniasse.

Tegevusalade lõikes teeniti enim mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müügist ehk siis peamiselt rehvimüügist (177 822 eurot). Mootorisõidukite hooldus moodustas müügitulust vaid 6000 eurot. Reklaami vahendamine 36 838 eurot. Pisikese osa moodustas ka reklaamtoodete müük (1675 eurot).

Ettevõttes on tööl 1 inimene, talle maksti sümboolset 430-eurost brutopalka.

Jaotamata kasumit on firmal 7634 euro eest.

OT Racing on ralliklubi ning selle liikmed on täna kolm ekipaaži: Janar Tänak - Janno Õunpuu; Kevin Kuusik - Cristen Laos ning Oliver Ojaperv - Jarno Talve.

Ettevõte haldab ka seda Ott Tänaku fännipoodi.