Õiguskantsleri poole pöördus inimene, kes küsis töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamise kohta neil juhtudel, kui inimene on töötanud nii Eestis kui ka Euroopa Majanduspiirkonnas või
Šveitsis. Nimelt võib hüvitise arvutamise valemi järgi kujuneda Euroopas töötanud inimese hüvitis oluliselt väiksemaks, kui sel inimesel, kes töötas Euroopast väljaspool või otsustas samal ajal üldse mitte töötada.

Hüvitise suurus sõltub igaühe keskmisest töötasust. Töötuskindlustuse seaduse järgi makstakse hüvitist esimesel sajal päeval 50% ja edasi 40% inimese keskmisest töötasust.

Keskmine töötasu arvutatakse viimasel 12 kuul Eestis teenitud palga põhjal. Kusjuures inimene ei pea olema töötanud 12 kuud järjest. Keskmine töötasu leitakse nii, et viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksa kuu töötasud liidetakse kokku ja jagatakse üheksa kuu ligikaudse kalendripäevade arvuga ehk 270 päevaga.

Valem kehtib juhul, kui inimene on töötanud ainult Eestis, aga ka siis, kui ta on töötanud mõnd aega Euroopas või väljaspool seda, kuid töö ikkagi kaotanud Eestis.

Probleem seisneb selles, et hüvitise arvestamise puhul loetakse keskmise töötasu hulka palk, mida inimene teenis ainult Eestis, kuid töötatud kuude alla läheb ka Euroopas töötatud aeg. Ehk kui inimene töötas alguses kuus kuud Eestis palgaga 1000 eurot, seejärel kuus kuud Soomes palgaga 2000 eurot kuus ja lõpuks uuesti kuus kuud Eestis palgaga 1200 eurot kuus, siis hüvitise arvutusse kuuluva üheksa kuu keskmine oleks (tuletan meelde, et perioodi sisse ei arvestada kolme viimast töökuud):

3x1200= 3600 eurot
3600/9= 400 eurot kuus (millest hüvitisena makstakse 50% ehk 200 eurot)

Ehk Soomes töötatud aeg läheb arvesse, kuid palk mitte.

Ütleme aga näiteks, et see sama inimene töötas alguses Eestis kuus kuud palgaga 1000 eurot kuus, Soome minemise asemel jäi ta kuueks kuuks töötuks ja siis töötas uuesti kuus kuud Eestis palgaga 1200 eurot kuus, siis oleks tema keskmiseks töötasuks arvutatud umbes 1067 eurot kuus ja töötuskindlustushüvitis esimesel sajal päeval umbes 533 eurot kuus. Sest tema keskmist palka oleks arvestatud nii:

(3x1200 eurot)+(6x1000)= 9600 eurot
9600/9= 1067 eurot

"Palun selgitage esitatud põhjendusi arvestades, mis eesmärgil kehtestas riigikogu töötuskindlustuse seaduse hüvitise suuruse arvutamise valemi inimestele, kes on Eestis töötanud ja töötuskindlustusmakseid makstes Eesti sotsiaalsüsteemi panustanud viimase kolme aasta jooksul kokku vähemalt 12 kuud, kuid kes on töötanud ka Euroopas," nõudis õiguskantsler.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid