Valeri Raja oli Ledyard Assets Ltd Eesti filiaali, FinTrans Business Inc Eesti filiaali ja Mattex Trade Ltd Eesti filiaali juhatuse liige ja pangas allkirjaõiguslik isik. Need ettevõtted osalesid väidetavalt skeemis, millega Stanislav Podžuk ja veel viis inimest korraldasid Haapsalus tegutseva Nurme õmblusvabriku toodangu fiktiivse müügi Lätti ja riigilt käibemaksutagastusena 3,5 miljoni euro väljapetmise.

Süüdistuse järgi oli Raja ülesanne FinTrans Business Inc Eesti filiaali ja Mattex Trade Ltd Eesti filiaali allkirjaõigusliku isikuna pangakonto avada, vormistada pangas enda nimele internetipanga kasutamise õigus, saada pangast internetipanga kasutamise paroolid ja edastada need Stanislav Podžukile, samuti allkirjastada fiktiivne laenuleping Mattex Trade Ltd Eesti filiaali juhatuse liikmena OÜ-ga PVMP-Ex, mis oli Nurme õmblusvabriku omanikfirma.

Samuti oli Valeri Raja ülesandeks sõlmida maksuhalduriga Mattex Trade Ltd Eesti Filiaali ja Ledyard Assets Ltd Eesti Filiaali nimelt e-maksuameti kasutamise lepingud, saada maksuhaldurilt e-maksuameti kasutamise paroolid ja edastada need Stanislav Podžukile, saades selle eest kokkulepitud tasu.

Loe pikemalt Lääne Elust.