Euroopa Liidu liikuvuse ja transpordi peadirektoraat väljendas Eesti mittetulundusühingule MTÜ ARB-le saadetud ametlikus kirjas, et rofessionaalse teenusepakkuja EY koostatud tasuvusanalüüs vastab kõigile tasuvusanalüüside koostamise normidele ning neil ei ole põhjust kahelda analüüsimetoodika õigsuses.

Samas juhiti tähelepanu sellele, et Rail Baltica üldine tasuvusanalüüs on oluline osa Rail Baltica projektist, kinnitades investoritele, et projektiga kaasnevad hüved ületavad vajalike investeeringute kulud.

„Kinnitan, et liikuvuse ja transpordi peadirektoraadil ei ole põhjust kahelda analüüsi metodoloogilises kvaliteedis, mis – veelkord rõhutades – oli teostatud kooskõlas Komisjoni normidega,“ kirjutas oma kirjas Herald Ruijters, Euroopa Komisjoni TEN-T liikuvusprogrammi liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi direktoraat B (investeeringud, uuenduslik ja säästev transport) direktor.

Herald Ruijters tõstis esile ka asjaolu, et nii projekti teostajad kui ka analüüsi koostajad on kinnitanud oma valmisolekut kõigi osapooltega konstruktiivset dialoogi pidama. Aruande täisversioon ja tulemused on projekti veebisaidil avalikult kättesaadavad ning seda esitleti Eestis kõikidele huvitatud osapooltele.

Herald Ruijters kirjutab oma vastuses, et MTÜ ARB pöördumsies tõstatatud tehnilistele küsimustele saab vastata analüüsi koostaja.

„Rail Baltica projekti teostamine tähendab meie regiooni uue majanduskoridori loomist. Projekti olulisust mõistab ka Euroopa Liit (EL), määratledes selle kui prioriteedi ja järgides rangelt selle teostust ning kõiki meie tegevusi. Me mõistame üldsuse suurt huvi projekti vastu ja peame oluliseks arutelusid, mis on vajalikud tagamaks, et kõik ühiskonna osad saaksid uuest majanduskoridorist kasu. Seega oleme me avatud kõigi projekti arengusse panustamisest huvitatud osapooltega konstruktiivset dialoogi pidama,“ ütles ühisettevõtte RB RAIL tegevjuht ja nõukogu esimees Baiba Rubesa.

Eesti mittetulundusühing MTÜ ARB on varasemalt väljendanud arvamust, et EY koostatud tasuvusanalüüs ei vasta Euroopa Komisjoni normidele ja ei kvalifitseeru seega ka Euroopa Liidu rahastusele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid