Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee värskest uuringust selgub, et 60% töövõtjaist pole ülemusega rahul ja lausa iga kolmas oleks valmis edasi töötama senisest väiksema palga eest, kui see tooks kaasa juhtimiskvaliteedi kasvu.

„Uuringus osalenud 1016 vastajast oli sisuliselt iga kolmas (29,4%) nõus leppima samas ettevõttes väiksema palgaga, kui üks tingimus täituks – vahetuks nende otsene ülemus,“ ütles CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

„Lisaks leidsid 30,4% küsitletuist, et kuigi juhtimiskvaliteet on kehv, ei saa nad palgalangusega leppida. Seega ei ole 59,8% ehk enam kui iga teine rahul juhtimiskvaliteediga.“

Auväärti sõnul on palgauuringud näidanud, et kui ettevõttes on kõik hästi, tuleb konkureerival tööandjal passiivse kandidaadi jutule pääsemiseks tuua lauale vähemalt 30% kõrgem palgapakkumine.

Värske uuring näitab, et paljud töötajad on aga juhtimiskvaliteediga rahulolematud, mis avab võimalusi personaliotsingutel konkureerivatele tööandjatele ja suunab töötajaid ka ise aktiivsemalt paremat töökohta otsima.

Sektorite lõikes on juhtimiskvaliteediga kõige rahulolematumad tööstus- ja tootmissektori töötajad, kus koguni 76,2% vastajatest leidis, et ei ole sellega rahul.

Rahulolematus juhtimiskvaliteediga on kõrge ka toitlustuses (66,7%), ehituse- ja kinnisvara (64,7%) ning assisteerimisvaldkonnas (64,4%).

„Juhi vahetumise puhul on väiksema palgaga nõus leppima aga koguni 40,7% toitlustuse ja 38,4% assisteerimisvaldkonna töötajatest, mis on mõnevõrra üllatav, kuna palgatasemed antud valdkondades ei ole just kõige kõrgemad,“ lausus Henry Auväärt.

Ka 40% turunduse ja 37,3% ehituse ja kinnisvara töötajatest on parema juhtimiskvaliteedi nimel nõus leppima madalama palgatasemega.

„Eesti töövõtjate ootused oma juhtidele on aastatega kiiresti kasvanud – tööjõu vaba liikumine ja vaba meedia on meie inimestele näidanud maailma ihaldusväärseimate tööandjate ja parimate juhtide tegevusi oma töötajate hoidmisel. Erinevate uuringute andmetel peavad Eesti töövõtjad juhtide suurimateks nõrkusteks oskamatust töötajaid tunnustada ja jagada tagasisidet,“ lisas Henry Auväärt.

„Töövõtjate ootusega töötada hea juhi alluvuses tuleb aga tööandjatel kiiresti harjuda, kuna väheneva tööjõuga riigis muutub konkurents töötajate nimel päev-päevalt tugevamaks.“

2000. aastal loodud CV Keskus.ee (www.cvkeskus.ee) on Eestis suurim tööportaal, mida külastatakse kuus keskmiselt üle miljoni korra. CV Keskus.ee keskkonnas on praegu üle 24 000 tööpakkumise Eestisse, Lätti, Leetu, Soome ja teistesse riikidesse.