2013. aastal jõustunud avaliku teenistuse seaduse kohaselt on avaliku teenistuse tippjuhtide ametikohad tähtajalised (5 aastat), ametisse nimetamine toimub avalike konkursside korras ning kõik avaliku teenistuse tippjuhtide konkursid viib läbi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon.

2018. aastal lõpeb ametiaeg 26 avaliku teenistuse tippjuhil 96-st ehk peaaegu kolmandikul.

Valikukomisjonil tuleb seega järgmisel aastal läbi viia ühekorraga hulgaliselt konkursse ministeeriumite asekantslerite ning erinevate riigiametite peadirektorite leidmiseks. Samuti saab läbi nii kaitseväe juhataja Riho Terrase, kaitsepolitsei juhi Arnold Sinisalu kui ka politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri ametiaeg.

Lõppeva ametiajaga tippjuhtidest on kõige kauem ehk 2003. aastast saadik olnud samas ametis riigisekretär Heiki Loot. Pikk, 2008. aastal alanud staaž on ka näiteks andmekaitse inspektsiooni juhil Viljar Peebul (tähtaeg 30. september 2018) või tarbijakaitseameti juhil Andres Soonistel, kelle 2009. aastal alanud teenistus lõpeb 2018. aasta lõpuga.

Sadade miljonite eurode põllumajandustoetusteks jagamist PRIA-s on juhtinud peadirektor Jaan Kallas 2007. aastast saadik. Siseministeeriumis lõpeb ametiaeg lausa kolmel nimekal asekantsleril korraga. Nii Hannes Kont, Riho Kuppart kui 10 aastase asekantsleri staažiga Erkki Koort peavad mõtlema hakkama, kas osaleda tuleval aastal konkursikarussellis.

Uut juhti hakatakse otsima ka tööinspektsioonile, keskkonnaametile ja - inspektsioonile.

Loe pikemalt tippjuhtide valikuprotsessist ja selle kriitikast homsest Eesti Päevalehe Ärilehest!