Ettevõtjad on EVEA-t teavitanud, et ID-kaartidest tingitud probleemid ei võimaldanud kiiresti teha ülekandeid, mistõttu oli firmasid, kellel tekkisid ringvõlgnevused ja seetõttu ka tõsised probleemid oma kohustuste täitmisel nii äripartnerite kui MTA ees.

"Erasektor on riigi toel ID-kaardi lahendused aastatega omaks võtnud lootuses, et probleemide korral on ka nende lahendamisel olemas riigi piisav tugi ja mõistmine. Ettevõtluse toimimisele nii olulised süsteemid nagu pangaülekannete tegemine ja Maksu- ja Tolliametiga suhtlemine on muutunud suures osas sõltuvaks ID-kaartide kasutamise võimalusest, kuid toetava suhtumise asemel põrkasid probleemidega maadlevad ettevõtjad ükskõiksusele ja arrogantsile, et kõik ülekanded riigile peavad olema õigel ajal tehtud ning mingeid järeleandmisi deklaratsioonide esitamise osas kindlasti ei tehta," on EVEA volikogu nördinud.

Kui MTA poolt krüpteeritud dokumenti ei ole võimalik suuremahuliste ja riigile teada olevate probleemide tõttu avada, kuid kohustuste täitmist eeldatakse sellele vaatamata, asetab see e-riiki usaldanud ettevõtted nende endi tegevusest sõltumata väga nõrgale positsioonile, märgib EVEA.

Isikute ringi, keda teavitati ID-kaardi sertifikaatide sulgemisest ette ning kellele pakuti eelisvõimalust sertifikaatide uuendamisel, oleks volikogu sõnul kindlasti tulnud kaasata ka ettevõtjad. ID-kaardi põhine suhtlus riigiga ei saa olla ühepoolne.

Maksuamet: tehke maksude ajatamise taotlus

Maksuamet vastas pressiesindaja vahendusel, et EVEA-le on tutvustatud võimalusi, kuidas amet neid ajutiste makseraskuste korral toetada saab.

„Maksu- ja tolliamet saab aruandluskohustuse täitmise puhul pakkuda paindlikkust, kui konkreetsetel juhtudel selline vajadus peaks ilmnema. Samuti, kui on juba ette teada, et maksukohustuse täitmine võib ajutiselt olla keeruline, siis saab ettevõtja MTA-le esitada maksude ajatamise taotluse.

EVEA on meie poole pöördunud ning kõiki neid võimalusi oleme neile ka tutvustanud, kuidas saame ettevõtteid ajutise makseraskuse korral toetada.

Mis puudutab autentimist, siis autentimisvõimalustest on hetkel piiratud üks võimalus mitmest. E-maksuametisse/e-tolli saab jätkuvalt sisse logida nii uuendatud sertifikaatidega ID-kaardiga, mobiil-IDga kui internetipankade (nt smart-ID, PIN-kalkulaator, koodikaardid jmt) kaudu ja jätkuvalt saavad äriühingud ja asutused deklaratsioone esitada üle X- tee," selgitas ameti pressiesindaja Rainer Laurits.