Pöördusite Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole toetamaks Lelle-Pärnu raudteeühenduse säilimist. Nõustume teiega, et tugevate regionaalsete keskuste ja maaelu säilitamiseks on oluline tagada neile võimalikult hea ja mitmekesine ligipääsetavus.

Reisirongiliikluse katkemisel Lelle ja Pärnu vahel on eeldatud, et kohalike omavalitsuste, piirkondliku ühistranspordikeskuse ja Maanteeameti koostöös on võimalik rongiliiklus asendada
samaväärse või parema bussiliiklusega. Olen kohtunud ka Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindajatega, kus palusin selleks nende ettepanekuid.

Mis puudutab raudtee säilitamist, siis ministeerium ei ole palunud Edelaraudtee Infrastruktuuri ASil Lelle-Pärnu raudteelõiku sulgeda. Me oleme teavitanud reisirongiliikluse lõpetamisest, kuna puudub võimalus selle raudteelõigu remonti kas otse või läbi kasutustasude rahastada moel, mis võimaldaks vähemalt rahuldaval tasemel reisirongiliikluse jätkamist.

Samuti ei ole Vabariigi Valitsusel kavas Lelle-Pärnu raudteelõiku avalike raudteede hulgast välja arvata – see eeldaks ettevõtja enda taotlust. Raudteelõigu kasutamise edasine rahastus on vajadusel võimalik läbi rääkida ja vastavaid kokkuleppeid sõlmida RB arendajaga, kui selleks on vastastikune majanduslik huvi. Seega on võimalik seda lõiku kasutada hiljem kaubaveoks, sh Rail Balticu ehitamiseks vajalike ehitusmaterjalide tarneks.