„Kodus panen käima, juhendit midagi ei ole! On ainult joonis, kuidas seda vooluvõrku ühendada. Kaks tundi kulus mul aega selleks, et püüda ise välja selgitada, kuidas mängu tööle seadistada ja ei saanud sellega hakkama. Võtsin mängu kaasa, viisin selle poodi tagasi. Euronicsis laiutati käsi, öeldi, et kasutusjuhendit ei peagi olema. Pakuti, et kui ma tahan, siis tasu eest seatakse mäng töökorda," väljendas isa imestust.

Euronicsi väitel ei anna tootja mängukonsooli seadistamiseks kaasa eestikeelset juhendit, millest tingituna anti Madisele üksnes illustreeriv juhend seadme vooluvõrku ühendamiseks.

Euronics pakkus alternatiivina välja seadistada ise mängukonsool kasutamisvalmis ning küsis selle eest teenustasu 35 eurot. Kuigi Madis leiab, et eestikeelse kasutusjuhendita on ta saanud pooliku lahenduse, ei leia Euronics, et peaks seadistamisteenust ilma tasuta osutama.

Madis pöördus pärast tasu maksmist tarbijavaidluste komisjoni, et õigus jalule seada. Komisjon otsustas, et Euronicsil tuleb 35 eurot Madisele siiski tagasi maksta.

Tarbijakaitseameti kommunikatsioonieksperdi Pille Kalda seletusel peab tarbijale jääma valik: kas ta soovib tasulise teenuse eest maksta või ta saab otsustada seadme ise töökorda seadistamise kasuks ja seda juhendi kaasabil.

„Tehniliselt keerukal seadmel peab olema kasutusjuhend kaasas. See, et seadistamise eest küsitakse raha, see võibki olla kaupluse eraldi teenus. Aga see ei tohi olla seotud sellega, et eeldatakse, et kui kasutusjuhendit kaasas pole, siis klient niikuinii teenuse ostab. Sellise valiku ette ei tohi tarbijat panna," selgitas Kalda Delfile.

Tarbijavaidluste komisjoni jõudnud vaidluses otsustas komisjon, et Euronics peab pakkuma tehniliselt keerukatele seadmetele kaasa juhendi ning antud juhul peaks pood seadistustasu tagastama.

„Kaupleja ei ole andnud tarbijale mingeid selgitusi, mis on vajalikud müügieseme funktsionaalsusega. Komisjoni hinnangul ei ole seadistamist vajavate elektrooniliste seadmete müügi korral piisav üksnes riistvaraliste ühenduste loomise selgitamine ja vastavate juhiste andmine. Üksnes juhiste järgimine ei taga veel seadme otstarbekohast kasutamist," seisab komisjoni otsuses.

Komisjoni hinnangul lasub Euronicsil kohustus nõuda tootjalt eestikeelseid juhiseid või need tootja juhiste järgi ise valmistada. Komisjon selgitas Euronicsile, et tootja peab kauba importimisel arvestama sihtkoha riigis kauba turustamiseks ettenähtud nõuetega, Euronicsil on tarbijakaitselised nõuded samuti teada.

Euronicsil ei lasu mingit kohustust võtta müüki ilma eestikeelsete kasutusjuhenditeta tooteid. Juhul, kui kaupleja seda siiski teeb, võtab ta enesele vastutuse dokumentatsiooni mittevastavuse eest.

Eelnevat kokku võttes on komisjon seisukohal, et kaupleja ei ole tarbijalemüügilepingu täitmisel järginud tarbijakaitseseadusest tulenevaid nõudeid, eelkõige nõuet anda tarbijale eestikeelne kasutusjuhend, mis teeb kauba sihtotstarbelise kasutamise võimalikuks.

Komisjoni hinnangul on Euronics rikkunud ka võlasuhetes kehtivaid põhimõtteid. Olukorras, kus Euronics on andnud seadistamist vajava toote tarbijale üle ilma vastavate juhisteta, pidanuks pood Madise palvel toote seadistama ilma tasu nõudmata.

Seaduse järgi vastutab müüja asja mittevastavuse eest ja kannab asja vastavusse viimisega seotud kulud. Antud juhul saavutati asja vastavus Euronicsi poolt seadme seadistamisega. Lepingu rikkumisega põhjustatud seadistamise kulu kandmise kohustus lasub müüjal, seisab komisjoni otsuses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid