Majandus- kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnul on Cargol vaja Kuldar Leisi kompetentsi kaasamise tütarettevõtte Wagonpro laienemisse, kuna Kuldar on osalenud kahe ettevõtte börsile viimisel. Kuldar Leisil on kogemused suurettevõtete juhtimisel nii juhatuse kui nõukogu tasandil.

Vastuolud omaniku ehk riigi ootustega olid selged juba suvistel nõukogu koosolekutel, kui arutati ettevõtte juhatuse vaguniäri plaani. EVR Cargo juhatuse äriplaan nägi ette 35 miljoni euro eest tuhatkonna uue pool- ja konteinervaguni ostmist ning nende edasist väljarentimist enamjaolt Venemaal tegutsevatele rahvusvahelistele firmadele. Esimese osana oli Cargo juba sõlminud 17,8 miljoni euro suuruse lepingu 200 poolvaguni ja 300 konteinerplatvormi ostmiseks. Ülejäänud plaanile tõmbas aga nõukogu Neeme Jõgi juhtimisel kuni uute otsuste tegemiseni piduri peale.

EVR Cargo nõukogu liige, MKMi asekantsler Ahti Kuningas kaitses juhatuse äriplaani, Neeme Jõgi oli aga selle vastu.

Neeme Jõgi: oleks ma teadnud, et sellisesse jamasse satun, siis poleks ma kunagi Raasukesele nõusolekut andnud

"Kutsuti tagasi jah," ütles Jõgi. "Kuna ma ei ole viisakalt öeldes aktsionäri esindaja poolt soositud asjadega väga lennukalt kaasa läinud, siis tagandati. Ma respekteerin aktsionäri esindaja voli nimetada ja kutsuda taga nõukogu inimesi."

Kuulujutud tagandamise kohta käisid Jõgi sõnul juba ammu. "Küsimus on eelkõige selles, milleks riigiettevõte üldse olemas on. Talupojaloogika ütleb, et riigiettevõtteid on vaja julgeolekuks, energeetikaks või seal, kus turg ise hästi ei toimi. Kui me hakkame riigiettevõtteid kasutama selleks, et vaguneid osta ja rentida, võtta riske, mida tavaettevõtja mingil juhul ei võtaks, siis tekib küsimus, kas riigiettevõte peaks selliste asjadega tegelema."

"Meie saime ministri ehk üldkoosoleku kiidulaulust Venemaa vagunidiilile teada ajakirjandusest. Mingeid kohtumisi või diskussioone meil ei olnud. Kuna minister oli juba ajakirjanduses projekti heaks kiitnud, siis võtsime nõukogus vastu tingimusliku otsuse. Okei, kui aktsionäri esindaja kinnitab, et see läheb kokku aktsionäri ootustega ettevõttele, siis ei jää juhatusel muud üle. Ehkki maikuus kinnitatud ootustel oli kaks puntki: ettevõte ei tohiks võtta lennukaid riske ja teine oli viide konservatiivsele kapitalistruktuurile," rääkis Jõgi.

"Kui ettevõte võtab laenu aastakäibega võrreldavas suuruses, selleks et osta vaguneid ja neid Venemaale rentida, siis see vist ei vasta kummalegi punktile."

Jõgi määrati EVR Cargo nõukokku nimetamiskomitee poolt. "Oleks ma elus teadnud, et ma sellisesse jamasse satun, ei oleks ma kunagi Raasukesele nõusolekut andnud," ütles ta.

Erkki Raasuke: koostöö ei sujunud

Nimetamiskomitee esimees Erkki Raasuke ütles, et kui ministeerium annab teada, et koostöö määratud nõukogu liikmete või esimehega ei sobi, siis peavad nad seda uurima. "Ministeerium esitab konkreetsed argumendid ning me otsutame, mida edasi teha. Eriarvamusi ettevõtte tegevuse osas nimetamiskomitee ei analüüsi. Antud olukorras võin öelda, et koostöö ei sujunud. Muidugi on meil rohkem informatsiooni, millel põhjal antud otsuse tegemine, kuid isikuandmete kaitse huvides ei saa ministeeriumi argumente avaldada," ütles Raasuke.